Видове компетенции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В литературата съществува широко разнообразие от класификации на видовете компетенции.

Според М. Армстронг

 • Поведенчески (“меки”) компетенции, които определят начина, по който компанията очаква да се държат нейните служители, за да постигнат високо ниво на представяне и много добри резултати (емоционална интелигентност, комуникативност, резистентност към промяна, проактивност, екипност, умения за вземане на решения, ориентираност към постижения, умения за мотивиране, лидерство и др.).
 • Технически (“твърди”) компетенции, които определят специфичните професионални умения и способности - какво служителите следва да знаят и умеят, за да вършат работата си ефективно. Техническите компетенции могат да бъдат родови - отнасящи се до група сродни длъжности, или специфични - отнасящи се дo съответната длъжност.

Според Л. Спенсър и С. Спенсър

Л. Спенсър и С. Спенсър пък отличават т.нар. “базови компетенции” (необходимите базови знания, умения и свързаното с тях поведение, с които се постига минимална или средна ефективност в резултатите) и “отличителни компетенции” (компетенциите, които характеризират отличните изпълнители и които средните и посредствените не притежават). M. Zwell добавя още един тип компетенции, които нарича “трансформационни” (“transformational”) - тези компетенции, които са в дефицит за организацията, но ако се развият, ще подобрят значително нейната ефективност.

В зависимост от областта, към която са насочени

Съществуват и множество класификации в зависимост от областта, към която са насочени компетенциите:

 • лидерски;
 • мениджърски;
 • свързани с изпълнението;
 • свързани с отношенията и пр. Различават се и т.нар. “клъстери” - група от няколко сродни, свързани компетенции.

Други

 • Общи (ключови) компетенции, които са свързани с мисията, ценностите, спецификата в културата, стратегията на компанията и определят желаните, общите за всички знания, умения, нагласи, ценности и поведение, които служителите трябва да притежават и демонстрират, независимо от нивото на тяхната позиция.
 • Функционални (специфични) компетенции, които са свързани с конкретна функция в дейността на предприятието и обхващат знанията, уменията, ценностите, нагласите и поведенията, които водят до успешно представяне на отделна длъжност или група длъжности в съответното функционално направление.

Вижте още

Източници

 • McClelland D.C., Testing for competence rather that intelligence. American Psyhologist, 1973.
 • Zwell Mihael, Creating a Competence, New York, 2000.
 • Spencer L. M. & Spencer, Competence at Work, New York, 1993.
 • Zwell M., Creating a Culture of Competence, New York, 2000.
 • Бояджиева Т., Уникален шанс за българския бизнес - изграждане на НРМ за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони, 2010.

Външни препратки