Видове кибернетика

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Кибернетиката може да се обособи в няколко групи.

Медицинска

Медицинската кибернетика е част от кибернетиката. Ето защо тя използва основните принципи, идеи и методи на кибернетиката. Занимава се главно с моделиране на заболявания и използване на тези модели за диагностика, прогнозиране и лечение. Медицинската кибернетика обхваща една очертаваща се постгеномна програма за приложение на системните и комуникационни теории, конективизма и теорията на решенията към биомедицинските изследвания и въпроси, свързани със здравето.

Биологична

Биологичната кибернетика изучава общите закони за съхраняване, предаване и преработка на информация в биологическите системи.

Техническа

Техническата кибернетика е наука, която прилага принципите на кибернетиката при технически обекти и така се постига автоматично регулиране и управление на тези обекти. Необходимите информационни връзки между тях се осъществяват чрез електрически сигнали, а необходимата енергия се осигурява от класически източници, които човечеството познава и използва. Компютърът може да бъде средство за приемане, предаване и обработване на сигнали и по този начин да управлява обекти. Техническата кибернетика обаче е започнала развитието си преди появата на компютъра чрез така наречената аналогова схемотехника, на базата на която са се произвеждали аналогови изчислителни машини, в това число и чисто механични.

Икономическа

Икономическата кибернетика е приложение на теорията и методите на кибернетиката и използване на създадените в кибернетиката системи за решаване задачите на икономическата наука.

Основни направления в икономическата кибернетика са:

  1. Изучаване на икономическите системи, структури и регулиращи механизми с помощта на инструментариума на кибернетиката.
  2. Прилагане на кибернетичния метод за моделиране към изследването на икономическите явления и процеси.
  3. Изследване на икономическата информация и изграждане на автоматизирани системи за управление.
  4. Оптимизация на макроикономическитесистеми и процеси.

Вижте още

Източници

Външни препратки