Видове информация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Информацията се разделя на няколко основни групи.

По начина на възприемане

 • визуална,
 • аудио,
 • тактилна,
 • обонятелна,
 • вкусова

По формата на представяне

 • текстова,
 • числова,
 • графична,
 • звукова,
 • таблична

По обществено значение

 • масова,
 • специална,
 • лична

По съдържание

 • икономическа,
 • химическа,
 • биологическа и т.н.

Отразена и материализирана

Има две категории информация – отразена информация и материализирана информация.

 • Отразена (лична) информация е тази, която хората събират чрез сетивата си и която съхраняват и обработват в съзнанието си, като използват собствените си умствени възможности. Отразената информация не е достъпна непосредствено за други лица.
 • Материализираната (общодостъпната) информация представя върху физически носители сведения за обекти събития, процеси и връзки между тях. Тя може да бъде използвана от всяко лице, както и от технически устройства – напр. компютри. Материализирана информация е предмет на информатиката.

Други

Информацията се дели още на:

 • статична (постоянна) и динамична (променяща се)
 • първична (входна), производна (междинна) и изходна (резултатна)
 • обективна и субективна

Човек възприема обектите и процесите в реалния свят и обществото чрез свойте сетива и разум и с помоща на рисунка, текст, говор или други средства може да представи възприетата информация, като създава нови информационни обекти. Често информационния обект е комбинация от информация, възприета от различни източници (евентуално по различно време) и преобразувана в зависимост от преследваната цел.

Вижте още

Източници

 • Олга Сотирова, Емилия Нешева, Анна Гунчева, Петя Георгиева, Красимира Колева NATO STANAG 6001 English Language Proficiency Exam
 • Jill Slay, Andy Koronios, Information Technology Security & Risk Management
 • Ed. by Илияна Ескенази, Румяна Велинова, Азбука на европейската интеграция: Българо - английско - френски речник
 • Стоян Айков, Пенко Тодоров Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация
 • Стоян А. Айков, Деко Б. Дановски Технология и режим на машинната обработка на икономическата информация 1980 УНСС
 • Стоян Ангелов Айков, Пенко Ив. Тодоров, Съвременни тенденции на проектирането и технологията на машинната обработка на счетоводната информация
 • Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев, Счетоводство за мениджъри
 • Акоп Гаспарович Мамиконов, Принятие решений и информация
 • Андреана Стайкова-Къналиева, Тодор Къналиев, Румен Веселинов, Методика за изследване на точността и достоверността на статистическата информация

Външни препратки