Видове инкасо

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съществуват няколко вида инкасо.

Банково инкасо

Банковото инкасо е договор, с който банката се задължава да събере парично вземане на наредителя или да извърши друго инкасово действие, което може да бъде предявяване на менителничен ефект или друг документ, материализиращ или удостоверяващ парично вземане. Банката може да се задължи да извърши и други действия. Договорът е възмезден.

Банково документарно инкасо

Банковото документарно инкасо е договор, с който банката се задължава към наредителя да предаде на платеца стоково-разпоредителна ценна книга и други документи (коносомент, фактури). Банката може да се задължи да предяви (предаде) на платеца и други документи, които материализират парично вземане. Също е срещу възнаграждение.

Незабавно инкасо

Незабавното инкасо е договор, с който банката се задължава към наредителя да направи платежно искане пред банката на платеца, която тряба да извърши безкасово плащане.

Служебно инкасо

Служебното инкасо е договор, който се прилага само при плащането с банкови карти. При служебното инкасо в зависимост от това дали плащането е вътрешнобанково или междубанково банката има различни задължения:

  • Вътрешнобанково плащане - Вътрешнобанковото плащане е плащане, при което банката се задължава да задължи сметката на картодържателя и да завери сметката на търговеца.
  • Междубанково плащане - Междубанковото плащане е договор, с който банката се задължава към търговеца (наредител) да направи платежно искане пред Централната банка за задължаване на сметката на банката на картодържателя. Особеното е, че картодържателят предварително се е съгласил да се задължи неговата сметка, когато извършва плащане с карта. Но при междубанковите плащания банката на картодържателя се е съгласила нейната сметка да бъде задължавана от Централната банка, за да е сигурно плащането (не е необходимо нейното съгласие).

Вижте още

Източници

Външни препратки