Видове индивидуален договор

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време (безсрочен) или с определен срок (срочен).

Безсрочен

Безсрочният трудов договор се подписва за неопределено време и не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника, изразено в писмена форма.

Срочен

Срочен трудов договор се подписва при:

  • определен срок който не може да бъде по-дълъг от 3 год.;
  • завършване на определена работа;
  • заместване на работник, който отсъства от работа;
  • работа на длъжност, която се заема с конкурс-за времето, докато бъде назначен избраният с конкурс;
  • определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган. По изключение трудов договор може да се сключи за срок най-малко 1 год. за дейности, които имат временен, сезонен или краткосрочен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък период, но само по писмено искане на работника.

Срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен, ако работникът продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни и няма писмено възражение на работодателя.

Когато двете страни искат да проверят възможностите си за изпълнение на трудовия договор или когато работата налага това, окончателното приемане на работата може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца..В договора задължително се посочва в чия полза е уговорен срокът на изпитване.Този тип договор може да се сключи само веднъж с един и същ работник, за една и съща работа в едно и също предприятие.Уговорка за изпитване може да се направи както за срочните ,така и за безсрочните договори.

Вижте още

Източници

  • Ewan McKendrick, Contract Law - Text, Cases and Materials (2005) Oxford University Press ISBN 0-19-927480-0
  • law.com - Law Dictionary
  • P.S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (1979) Clarendon Press ISBN 0-19-825342-7
  • Randy E. Barnett, Contracts (2003) Aspen Publishers ISBN 0-7355-6525-2

Външни препратки