Видове инвестиционни посредници

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко вида инвестиционни посредници.

Физическо лице

Трябва да поддържа минимум ликвидни средства и да има разрешение за борсова дейност. Занимава се с формиране на провизии (резерви) за покриване на рискове при възникване на такива.

Банка

Трбва да има разрешително за борсова дейност и наличен капитал. Занимава се с формиране на провизии (резерви) за покриване на рискове при възникване на такива.

Акционерно дружество

Трябва да притежава минимум капитал по търговския закон. Издава само поименни акции с права: един акционер – един глас в общото събрание.

ООД

Трябва да има наличен капитал по търговския закон. Числото на общото събрание е пропорционално на дела на капитала.

Вижте още

Източници

Външни препратки