Видове инвестиционни портфейли

от Администрация и управление
Версия от 12:38, 4 февруари 2014 на Detelina Staneva (Беседа | приноси) (В зависимост от степента на риск)

(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Видът на портфейла е инвестиционната му характеристика, базираща се на отношението между риск и доход. Портфейлите могат да бъдат класифицирани по два признака.

В зависимост от източника на доход

При определяне вида на портфейла, важен признак се явява източникът за получаване на доход – от курсова разлика или текущи плащания във вид на дивиденти, проценти и др. В зависимост от източника на доход портфейлите се разделят на:

  • Портфейл на растежа – формира се от акции на компании, чийто курс расте непрекъснато. Целта на дадения вид портфейл е растеж на капиталовата стойност на портфейла заедно с получаването на дивиденти. Размерът на дивидентите не е голям. Този вид портфейл има три разновидности, които се определят основно от растящият курс на акциите:
  • Портфейл на агресивния растеж – акцентира върху максимален прираст на капитала. В неговия състав влизат акции на млади, бързоразвиващи се компании. Инвестирането в този портфейл се явява доста рисково, но заедно с това носи и много висок доход.
  • Портфейл на консервативния растеж – с най-нисък риск. Състои се от акции на големи, добре известни компании, характеризиращи се с по-малък, но устойчив темп на нарастване на курса им. С течение на времето техният състав остава относително постоянен. Този вид портфейл цели уравновесяването на капитала.
  • Портфейл на средния растеж – съчетава инвестиционните свойства на агресивния и консервативния портфейл. Тук заедно с надеждните ценни книжа, придобити за по-дълъг период, се включват и рискови инструменти, чийто състав се обновява периодично. По този начин се гарантират среден ръст на капитала и умерена степен на риска на вложението. Ценните книжа, включени от портфейла на консервативния растеж осигуряват надеждност, а тези от агресивния – дoходност. Този вид портфейл се явява най-разпространения и се ползва с голяма популярност сред инвеститорите, склонни към поемане на невисок риск.
  • Доходоносен портфейл – ориентиран към получаване на висок текущ доход – приходи от проценти и дивиденти. Този тип портфейл съдържа доходоносни акции, т.е. такива акции, характеризиращи се с умерен ръст на курсовата стойност и високи дивиденти, облигации и други ценни книжа, чиито основни инвестиционни свойства се явяват високите текущи плащания. Характерното за този тип портфейл е целта за създаването му – получаване на определено ниво на доход, чиято величина съответства на минимална степен на риска, приемлив за консервативните инвеститори. Поради това, обекти на портфейлното инвестиране се явяват високонадеждни инструменти на фондовия пазар, в които съотношението между процентното плащане и курса е високо.
  • Портфейл с регулярен доход – формира се от високонадеждни ценни книги и носят на държателите си среден доход при минимален риск
  • Портфейл от доходоносни книжа – съдържа високодоходни корпоративни облигации, ценни книжа, носещи висок доход при средно ниво на риска
  • Комбиниран портфейл – формира се с цел избягване на загуби на фондовия пазар, както от падане на курса, така и от ниски дивиденти или приходи от проценти. Една част от актива, влизащ в състава на портфейла, носи растеж на капиталовата стойност, а друга - доход. Загубата от едната част на портфейла може да бъде компенсирана от печалбата на другата.
  • Портфейл с двойно значение – състои се от ценни книги, носещи на притежателя си висок доход при растеж на вложения капитал. Тук става въпрос за два вида финансови инструменти, едните носещи доход, вторите – капиталов прираст.
  • Балансиран портфейл – предполага баланс между дохода и степента на поемане на риск. Този тип портфейл съдържа в определени пропорции ценни книжа, чиято курсова стойност расте бързо и високодоходни ценни книжа. В състава на този портфейл могат да се включат и високорискови ценни книжа, но по правило той включва обикновени и привилегировани акции, а така също и облигации. В зависимост от пазарната конюнктура, в тези или други фондови инструменти, включени в портфейла, се съдържа най-голямата част от средства.

В зависимост от степента на риск

Ако се разглежда вид портфейл в зависимост от степента на риска, приемлив за инвеститора, то трябва да се припомни класификацията, съгласно която те се делят на консервативни, умерено-агресивни, агресивни и нерационални. Всеки тип инвеститор има свой вид портфейл от ценни книжа: високонадежден, но нискодоходeн; диверсифициран; рисков, но високодоходен (вж. таблицата). Видове портфейли в зависимост от степента на риск:

Ara.jpg

Вижте още

Източници

Външни препратки