Видове икономически инструменти

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Икономическите инструменти се разделят на ценови, финансови и пазарни.

Ценови

Необходимост от икономически инструменти: Спазването на екологичните стандарти засега се постига главно чрез контролно-забранителни мерки. Така е в България, а също и в страните от ЕС. Има обаче тенденция към замяната им с икономически инструменти и може да се предполага, че през следващите години и десетилетия те ще доминират.

Финансови

Икономическите инструменти са опит за обвързване на частните с обществените разходи и ограничаване на външните екологични ефекти, които се изразяват в повишение или намаление на вредните емисии. Това се постига чрез включването им в цената, която плащат потребителите на даден продукт – суровини, горива, енергия, вода, транспортни услуги. Така се използва информацията и сигналите, които цените излъчват. Но за да излъчват надеждна информация самите цени трябва да са надеждни. В противен случай (както е сега), те излъчват подвеждащи сигнали.

Известни са широк кръг икономически инструменти: от "меки", които позволяват голяма гъвкавост на замърсителя при постигане на дадена екологична цел, до "твърди", които са близки до традиционните контролно-забранителни инструменти. Най-често използваните икономически инструменти са цени, данъци, такси за замърсители и потребители, застрахователни схеми, търгуеми права за емисия на замърсители и т.н.

Пазарни

Икономическите инструменти, които регулират количеството на замърсяването предоставят на пазара да реши кой и къде да се приспособява. Те са най-подходящи за ситуации в които регулаторът изисква сигурност за постигане на екологичните цели, без да се интересува кой полага усилия за намаляване на вредните емисии. В крайна сметка, желаното намаляване на замърсяването се постига там, където разходите са най-ниски.


Вижте още

Източници

  • George C. Chacko et al Financial Instruments and Markets: A Casebook 2006
  • John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives 2012 PEARSON 847 p.
  • Stephen G. Ryan, Financial Instruments and Instititions : Accounting and Disclosure Rules
  • Rangarajan K. Sundaran, Sanjiv R. Das, Derivatives: Principles and Practice 2011 McGraw-Hill
  • Евгений Аксенов, Игорь Альтшулер, Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент 2009 Питер
  • С.Я. Бабаскин, Инновационный проект. Методы отбора и инструменты анализа рисков 2009 Дело
  • Бойка Брезоева, Валутни операции и финансови инструменти б.г. Плутон - 1 57 с. 9091
  • Бойка Брезоева, Отчитане на хеджиране чрез деривативи

Външни препратки