Видове изкуствен интелект

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Изкуствения интелект може да бъде изчислителен и конвенционален.

Конвенционален

Основно се използват методи за самообучение на машината, основани на формализъм и статистически анализ. Методи на Конвенционалния изкуствен интелект:

 • експертна система Експертни системи: програми, които работят по определени правила, обработват голямо количество информация и в резултат извеждат заключение по нея.
 • Разсъждение на основата на аналогични случаи.
 • Баесова мрежа
 • Дърво на решенията
 • Поведенчески подход: модулен метод за изкуствен интелект, при който системата се разделя на няколко сравнително автономни програмни поведения, които се задействат в зависимост от измененията във външната среда.

Изчислителен

Използва интерактивни разработки и обучение. Самообучение основано на емпирически данни и асоциирани с тях "гъвкави" изчисления и не-символен изкуствен интелект. Основни методи:

 • Невронна мрежа: Система с отлични способности за разпознаване.
 • Не-ясна система: методи за разсъждение в условия на неопределеност.
 • Еволюционни алгоритми и Генетични алгоритми: тук се използват понятия, свързани основно с биологията, като популация, мутация и естествен отбор за усъвършенстване на решенията в задачите. Тези изчисления се делят на еволюционни алгоритми, генетически алгоритми и методи на "сборен" интелект (например, "мравешки" алгоритъм).
 • Обучение с утвърждение: Група от методи за автоматично обучение, отличаващи се със способността си да функционират без необходимост от примерни решения на поставения проблем.

Вижте още

Източници

 • Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)
 • David Kitson, Turing Evolved
 • Scientific American, Understanding Artificial Intelligence (Science Made Accessible)
 • Ian Millington and John Funge, Artificial Intelligence for Games, Second Edition
 • Jeff Hawkins and Sandra Blakeslee, On Intelligence
 • Dario Floreano and Claudio Mattiussi, Bio-Inspired Artificial Intelligence: Theories, Methods, and Technologies (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series)

Външни препратки