Видове извадки

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Извадките се делят на случайни и неслучайни.

Случайни

Случайни - това са извадки, при които за подбора на единиците изследователят не се намесва по какъвто и да е начин и с каквито и да било външни съображения. Случаен подход означава върху основата на съответната вероятностна процедура на всички единици от целевата съвкупност да бъде даден някакъв ненулев шанс да попаднат в извадката. Случайните (вероятностни) извадки могат да бъдат два вида: прости и сложни.

Неограничени (прости)

Всяка единица от съвкупността има равен шанс да попадне в извадката, да стане обект. Дават по-малки отклонения и по-добра обобщимост, но са тромави, скъпи и невинаги може да имаме напълно актуализиран списък на цялата съвкупност и затова някои предпочитат другите)

Ограничени (сложни)

Те предлагат по-голяма осъществимост, приложимост и понякога са по-ефективна алтернатива на другите. Ефективността се изразява в това, че повече информация може да бъде получена за определена извадка. При тях се налагат някакви ограничения при избора на извадка - по район, брой, пол и прочие…).

  • Систематичната сложна извадка - при нея процедурата по прилагането на модела включва определянето на извадкова стъпка (отношението N/n,е големината на където N е големината на съвкупността, а n- изискваната големина на извадката) и стартово число (определя се по случаен принцип). Основните й предимства са опростеността и гъвкавостта.
  • Стратифицирана сложна извадка - изследваните съвкупности са силно разнородни и могат да бъдат разглеждани като съставени от няколко или повече съвкупности (страти). Чрез стратифицирането се повишава статистическата ефективност и осигурява адекватни данни за анализирането на различните подсъвкупности поотделно. Този метод е по-ефективен, отколкото простата случайна извадка, защото за същата големина на извадката, получаваме повече представителност от всеки важен сегмент от съвкупността и получаваме по-ценна и диференцирана информация по отношение на всяка група.
  • Клъстерна (гнездова) извадка - предмет на подбор на първа стъпка са съставните единици на съвкупността, които представляват групировки от първични единици.

Неслучайни

Неслучайни - това са извадки, при които за подбора на единиците изследователят се намесва в една или друга степен и насока.Те са в състояние да осигуряват представителност на резултатите, но в редица случаи се оказват единствено възможни или оправдани.

От своя страна неслучайните извадки се делят на:

Целеви

Целеви - изследователите се ръководят от някакви предварителни ограничения ( типологична, квотна). Целевите извадки попадат в две категории: преценъчни извадки, както и квотни извадки.

  • Преценъчните макар и ограничена от към обобщимост, може понякога да бъде най-добрият избор за извадка, особено когато е налице ограничена съвкупност, която могат да предоставят необходимата информация.
  • Квотните извадки, макар и не много надеждни за обобщение, често се използват при съображение свързани с разходи и време. Обобщимостта на невероятностните (неслучайни) извадки е много ограничена, но те имат и други предимства, а понякога са единствената реална алтернатива за изследователя.

Нецелеви

Нецелеви - не са наложени никакви предварителни ограничения при подбора на единиците (според отзовалите се). Нецелевите извадки (по удобство, на отзовалите се) са най-малко надеждни от всички извадки що се отнася до обобщимост, но понякога може да бъдат единствената налична алтернатива, когато е необходимо бърза и навременна информация.

Вижте още

Източници

  • Симеон Желев, Маркетингови изследвания, УИ “Стопанство”, София, 2008, с. 259-297 ;
  • Boyd, H. and R. Westfall, Marketing Research, Homewood, Il Irwin, 1963, p. 343;
  • Kish, L., Survey Sampling, NY, John Wiley & Sons, 1967, p.53 ;
  • У. Кокрен, Методьи вьиборочного исследвания, Статистика, М. , 1976, с. 103-104 ;
  • Цонев, В., Основи на репрезентативното изучаване, ВИИ, София,1971, с. 5-6

Външни препратки