Видове зависимости в статистиката

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
A scheme of correlation.
Характеристики на зависимостите и мястото на корелационната зависимост сред тях.

Зависимостите имат 3 основни характеристики – вид, форма и сила.

В зависимост от броя на факторите, които се изследват

 • Обикновена - Изследва се влиянието на един фактор: Y=f(X).
 • Множествена - Изследва се влиянието на два или повече фактора Y=f(X1,X2….Xn).

В зависимост от математическия и графичен модел

 • Линейна - Промяната на фактора (X) води до пропорционална промяна на функцията (Y). Графиката е права линия.
 • Криволинейна - Промяната на фактора (X), води до непропорционална промяна в Y. Графиката е крива линия.

В зависимост от степента на съвпадение на фактическите стойности на Y с теоретичните

 • Функционална - Пълна зависимост – в регресионния модел участват всички фактори, влияещи върху Y.
 • Корелационна - Непълна зависимост - в регресионния модел не участват всички фактори, влияещи върху Y, а само част от тях.

В зависимост от броя на променливите

 • Еднофакторна корелация – измерва се връзката между един факторен признак (ФП) и един резултативен признак (РП) .
 • Множествена корелация – между комплекс от факторен признак и един резултативен признак
 • Частна корелация – между един факторен и един резултативен признак,като влиянието на останалите факторни признаци, които действат върху останалите резултативни признаци заедно с изследващия фактор се елиминират.

В зависимост от характера на връзката

 • Пряка зависимост – налице е еднопосочност в измененията на ФП и РП
 • Обратна зависимост – налице е разнопосочност в измененията на РП и ФП
 • Смесена зависимост - параболична

Вижте още

Източници

 • Riccardo Rebonato - Volatility and Correlation
 • A. D. McNaught and A. Wilkinson - Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"); Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997)
 • Peter Y Chen (Colorado State University) and Paula M Popovich (Ohio University) - Correlation Parametric and Nonparametric Measures; 104 pages SAGE Publications, Inc © 2002
 • Philip Bobko - Correlation And Regression: Applications For Industrial Organizational Psychology And Management (Hardcover)
 • B.V.K. Vijaya Kumar, (Carnegie Mellon University); and Abhijit Mahalanobis, (Lockheed Martin);and Richard Juday - Correlation Pattern Recognition

Външни препратки