Видове експертиза

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат няколко вида експертизи.

Предварителни и подготвителни

Експертът преценява своята компетентност, наличието на научни знания и техника и кои да бъдат използвани, изходната информация, състоянието на обекта, сравнителен материал (достатъчност, набавяне , ясен произход, съответствие по време; бива експериментален, свободен и условно свободен), осигурява необходимите материали, съставя версии, план за експерименти.

Анализиращи и сравнителни

Експертът се запознава с възможно най-широк кръг от данни, както материално съществуващи, така и документално отразени, оценява ги според своите познания; открива признаците на обектите, образуването и характера им; прави съпоставка с взети образци, по отделни величини и взаимовръзки, с научната литература и статистиката.

Синтезиращи

Отчитат се резултатите и надеждността на методите; обобщава се; съставя се заключение, което обикновено се представя в писмен вид , като може да включва илюстративна част, протоколи и приложения; може да се задават устни въпроси към експерта.

Вижте още

Източници

  • Експерт
  • Иван Душанов, Димитър Радонов, Съдебни експертизи
  • Камен Костакиев, Новата наредба за експертиза на работоспособността
  • Достена Ангелова Лаверн ; Прев. от фр. Стилиян Деянов, Експертите на прехода
  • Татяна Лекова Патентна експертиза - норматинни актове и практика

Външни препратки