Видове договор за разлика

от Администрация и управление
Версия от 17:45, 7 август 2013 на Detelina Staneva (Беседа | приноси)

(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Договор за разлика (Contract for Difference) или съкратено CFD е вид деривативен финансов инструмент с лостов ефект или ливъридж, който позволява търговия на индекси, фючърси, акции и стоки (благородни метали и петрол), без нуждата те да се притежават на маржин сметка. Договорът е споразумение между две страни - трейдър и дилър , които си разменят разликата между цените на отваряне и затваряне на търгувания инструмент, умножено по броя контракти.

Договор за разлика върху индекси

  • Индексът DAX - усреднява пазарната стойност на тридесет от най-търгуваните германски акции на борсата във Франкфурт. Изчисляването се прави ежедневно и ежеминутно,защото електронната система генерира котировки на всеки 15 секунди.
  • Индексът Dow Jones - Промишления индекс Dow Jones е опростен среден показател на движението на курсовете на акциите на 30-те най-големи промишлени корпорации. Често се счита за индикатор за състоянието на американската икономика. Един от съществените недостатъци на индекса Dow Jones се явява начина на неговото изчисляване - пο-скъпите акции участват с по-голямо тегло, което води до ситуации, когато голямо изменените на цените на относително евтини акции може да бъде компенсирано от незначително изменение на по-скъпите акции.
  • Индексът NYSE - изчислява се на базата на пазарната стойност на курсовете за движението на акции на всички корпорации,които са регистрирали своите ценни книжа на Нюйоркската фондова борса. Този показател представя средната цена на акция за всички компании на Нюйоркската фондова борса, усреднен по пазарната стойност на акциите на всяка корпорация.
  • Индексът NASDAQ - възниква като сборен индекс на акциите от извън борсовия пазар. Представлява около 80% от пазарната стойност на всички емисии котирани на Нюйоркската фондова борса. При стартирането на индекса на 5 февруари 1971 г. базовата му стойност е 100 пункта. Към момента индексът включва малко по-малко от 3000 компании.
  • Индексът NIKKEI- ценово претеглен е и включва 225-те най-големи компании на борсата в Токио.

Договор за разлика върху стоки

Търговията със Договор за разлика върху стоки дава възможност да се участва на стоковите пазари,извършвайки търговия при по-ниски обеми , с много по ниски такси и комисиони. По този начин се сключва сделка с предмет покупкa или продажба на стоки с цел извличане на печалба при промяна в тяхната цена. Цените на стоките са деноминирани в Щатски долари, Евро, Японски йени и др., като стойността на сделката се определя от котирания от инвестиционния посредник курс.

Договор за разлика върху акции

  • Търговията с Договор за разлика върху акции дава възможност за печалба, както при растящи, така и при падащи пазари чрез заемане на къси и дълги позиции.
  • Къса позиция - Позиция, възникваща вследствие на нетна продажба на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се понижи. Това означава продажба предварително на акцията, с цел нейното закупуване по-евтино след време.
  • Дълга позиция - позиция, при откриването, на която е закупен даден финансов инструмент. Така се отваря дълга позиция,която може да се затвори по всяко време.

Договор за разлика върху фючърси и опции

Фючърсните контракти представляват договори,търгувани на регулиран пазар,за покупка или продажба на актив или инструмент с доставка на определена дата в бъдещето по предварително зададена цена. Търгуването на фючърсни контракти определя две основни групи инвеститори на пазара: хеджъри и спекуланти. Хеджърите използват фючърсите с цел елиминиране на риска от бъдеща неблагоприятна промяна в цената. Спекулантите имат за цел единствено извличането на печалба от промяната в цените.

Купувачът на опции има право да купи дадено количество от основен актив на определена цена, наречена „цена на изпълнение“,по всяко време до изтичане валидността на опцията. Продавачът на опции има задължение да продаде дадено количество от основен актив на определена цена по всяко време до изтичане на задължението. Цената платена на опция често се нарича опционна премия.

Вижте още

Източници

Външни препратки