Видове диверсифицираност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В основата на повечето класификации на видовете диверсифицираност се използва коефициент на специализация въведен от Леноард Ригли. Той изразява каква част от общия годишен доход на фирмата е свързан с най-крупната ѝ и относително обособена продуктово пазарна дейност. Дефинира се по 4 категории.

Единичен продукт

Това са фирми с коефициент на специализация между 0,95 и 1. Растежът на тези фирми се изразява единствено в нарастване на мащаба на техните операции.

Доминантен продукт

Фирми с коефициент на специализация между 0.70 и 0.95.Те се диверсифицират в определена степен и то ниска,но все още остават зависими от една продуктово пазарна дейност.

Свързан продукт

Фирми с коефициент на специализация между 0.50 и 0.70,които се развиват чрез добавяне на нови дейности и продукти към вече съществуващите, но които са неразделно свързани с уменията и силните страни, вече притежавани от компанията.

Несвързан продукт

Фирми с коефициент на специализация под 0.5 , диверсифициращи се в области,които по никакъв друг начин освен финансов не са свързани с досегашните силни страни на фирмата.

Вижте още

Източници

  • Стоянова, Ц., Лекционен курс "Стратегическо управление", Университет за национално и световно стопанство, София, 2005 - 2012
  • Harry M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
  • B. R. Wienke, Diving Above Sea Level (Diversification Series)

Външни препратки