Видове диверсификация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат няколко вида диверсификация.

Концентрична

При концентричната диверсификация компанията добавя нови дейности допълващи съществуващите в технологичен и/или маркетингов план. Основната цел на стратегията е привличане на нови групи купувачи.

Конгломератна

При нея се навлиза в нови сфери на бизнеса,които не са свързани с досегашните дейности,както технологични така и в маркетингов план.Конгломератната диверсификация е една от най-сложните стратегии на развитие,тъй като нейното осъществяване зависи от много фактори.

Хоризонтална

Тази стратегия предлага търсенето на възможности за разширено участие на съществуващия пазар за сметка на нова продукция,която е различна от предлаганата.Новите стоки са ориентирани към досегашните клиенти на предприятието.Условие за реализиране на тази стратегия е предварителната оценка на възможностите за производство на нови продукти.

Вижте още

Източници

  • Стоянова, Ц., Лекционен курс "Стратегическо управление", Университет за национално и световно стопанство, София, 2005 - 2012
  • Harry M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
  • B. R. Wienke, Diving Above Sea Level (Diversification Series)

Външни препратки