Видове делови игри

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Видове делови игри могат да се дефинират, в зависимост от методите на провеждане и целите, които се поставят.

Същност

Деловата игра имитира различните аспекти на човешката активност и социалните взаимодействия. Играта е метод за ефективно обучение, доколкото премахва различията между абстрактния характер на учебния предмет и реалния характер на професионалната дейност. Съществуват много названия и разновидности на деловата игра, които могат да се различават по методика на провеждане и поставяне на целите:

  • дидактически игри;
  • управленски игри;
  • ролеви игри;
  • проблемноориентирани;
  • организационни игри и др.

Вижте още

Източници

  • Гл.ас.д-р Силвена Денчева Йорданова, Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие
  • Милев, Ал., Братков, И., Б. Николов, Речник на чуждите думи в българския език, изд. “Наука и изкуство”, гр. София, 1970
  • John Newstrom, Edward Scannell, The Big Book of Business Games: Icebreakers, Creativity Exercises and Meeting Energizers
  • Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие Гл.ас.д-р Силвена Денчева Йорданова, ВУМК - Добрич
  • Jack Stack, Bo Burlingham, The Great Game of Business: Unlocking the Power and Profitability of Open-Book Management

Външни препратки