Видове грешки при извадкови модели

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Видове грешки при извадковите модели биват случайни, систематични и несистематични.

Случайни

Случайни ( вероятностни) грешки - дължат се на случайни обстоятелства, действали в процеса на изучаване на случайната извадка, и зависят главно от броя на изучаваните случаи.При равни условия вероятностната грешка е толкова по-малка, колкото повече случаи се изучават;

Систематични

Систематични грешки - предполагат отклонение само в една посока на оценката на даден параметър ( примерно оценка на образователното равнище).Тези грешки се дължат най-често на: непълна основа на извадката, в резултат на което остават еднотипни единици; наличието на недостъпни единици, които представляват хомогенни групи от съвкупността; грешка в полевите документи, отклонения при записване или даване на отговорите.

Несистематични

Несистематични грешки - отклоненията са в две посоки и в известен смисъл се компенсират.

Вижте още

Източници

  • Симеон Желев, Маркетингови изследвания, УИ “Стопанство”, София, 2008, с. 259-297 ;
  • Boyd, H. and R. Westfall, Marketing Research, Homewood, Il Irwin, 1963, p. 343;
  • Kish, L., Survey Sampling, NY, John Wiley & Sons, 1967, p.53 ;
  • У. Кокрен, Методьи вьиборочного исследвания, Статистика, М. , 1976, с. 103-104 ;
  • Цонев, В., Основи на репрезентативното изучаване, ВИИ, София,1971, с. 5-6

Външни препратки