Видове вертикална интеграция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има 3 вида вертикална интеграция.

Същност

Когато казваме, че една фирма прилага вертикална интеграция, това означава, че тя контролира две взаимнозависими стъпки от процеса на производството или стойностната верига. Процесът на производство или стойностна верига е последователността от трансформации, през които преминават една или няколко суровини, преди да се превърнат в крайния продукт. Понякога това протича в повече от една верига, например произвеждането на някои продукти е резултат от влагането на два различни междинни продукта, следователно може да има паралелна трансформация. В този смисъл има три възможности за вертикална интеграция:

  • интеграция „назад” или „нагоре” 1;,
  • интеграция „напред” или „надолу” 2;,
  • „странична” интеграция 3.

В практиката понякога е трудно да се различи страничната интеграция от интеграцията „назад“  – и наистина, повечето от научните изследвания са фокусирани само върху интеграцията „напред” и „назад”, ето защо приемаме,  че латералната интеграция често се смята за интеграция „назад” . По-долу са представени примери от процеса на стойностната верига, като мястото на фирмата в нея е представено със сините правоъгълници.

Следователно, при интеграция „назад” фирмата започва да произвежда онова, което по-рано е купувала от доставчици, а при интеграция „напред” се произвежда това, което са купували по-рано клиентите й.

Ще говорим за интеграция назад (или възходяща) интеграция, когато една фирма, намираща се на определен етап навлиза в производството на своите суровини и/или на други ресурси. Така пивовар, който слага собствени мощности за малцуване или се слива с производител на малц се интегрира назад.Интеграция напред (или низходяща) интеграция се среща, когато една фирма навлиза в следващия етап на процеса. По принцип тогава всяка фирма е изправена пред решенията дали да „купува или прави" или да „употребява или продава". Тези решения ще формират крайъгълния камък на нейната обща стратегия. Необходими са две други предварителни бележки по определенията.

Връзки

Придобиването или създаването на организация дистрибутор на продукта се определя като „интеграция нагоре“, докато придобиването или създаването на организация-доставчик на суровини и материали се определя като „интеграция надолу“ .

Интеграцията  „нагоре“ може да приема формата на закупуване или основание на търговски организации с цел контролиране цената или разпространението на продукта. Филмово студио, произвеждащо игрални филми може да реши да закупи верига от киносалони, за да координира прожекцията на филми с рекламирането на новата си продукция. Интеграцията „надолу“ служи за стабилизиране потока на суровини и материали, необходими за производството на основния продукт. Производителят на домашни компютри може да избере да закупи или основе компания за доставкки на възли и детайли за компютъра, за да се гарантира достъпът до тях за даден период от време, а и да се намали себестойността. Вертикалната интеграция е най-често използвана от организации, които забелязват своите силни страни и заплахите, пред които са изправени.

Връзки, позволяващи вертикална интеграция

Vertical integration

Вижте още

Източници

  • Марин П. и др. Маринов, Основи на международните икономически отношения и социалистическата икономическа интеграция
  • Георги Станев, Венцислав Христов, Румяна Русева ; Под общ. ред. на Нина Каменова, Основни административни регистри
  • Науч. рък. Теменуга Ракаджийска, Трансформацията и адаптацията на българския бизнес в процеса на интеграция на българското общество
  • Силвия Трифонова, Европейска парична и финансова интеграция 2011 Издателство на ВУЗФ

Външни препратки