Видове вероятности

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Видовете вероятности са статистическа и априорна.

Статистическа

Статистическа вроятност - сбъдването на всяко събитие е в пряка връзка с определена вероятност. Например извадка от п изделия от всяка партида, и се установява броя на дефектните - т, ще получим резултат, който предварително не е известен. Когато броя на дефектните се раздели на общия брой, ще получим относителната честота - т/п, където т са случаите когато се появява събитието А - благоприятен случай, п - общия брой.

Априорна

Априорна вероятност - при нея са известни всички възможни изходи, т.е. когато можем да установим верността след опита (експеримента). В повечето случаи обаче, верността се определя след извършването на опита (експеримента), след провеждане на наблюдение. Характерът на емпиричното разпределение се определя след сравнение с възможното теоретично разпределение на случайната величина. Тясната връзка между относителните честоти и вероятностите се изразява в това, че когато наблюдението достигне голям брой статистически единици, тогава по силата на закона за големите числа, относителните честоти се доближават до съответните вероятности. Теоретичните разпределения, също както и емпиричните биват едномерни, двумерни, многомерни.

Вижте още

Източници

 • Ramsey, F.P. Truth and Probability, in The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays, by F.P. Ramsey. Harcourt Brace, Co, New York, 1931.
 • Savage, L.J. The Foundations of Statistics. Wiley, New York, 1954.
 • Von Newman, J., O. Morgenstern. Theory of Games and Economic Behavior. University Press, New Jersey, 1944.
 • Wald, A. Statistical Decision Functions. Wiley, New York, 1950. Fan, Jianqing (1991). "On the optimal rates of convergence for nonparametric deconvolution problems". The Annals of Statistics 19 (3):
 • Gavss, Carolo Friderico (1809) (in Latin). Theoria motvs corporvm coelestivm in sectionibvs conicis Solem ambientivm [Theory of the motion of the heavenly bodies moving about the Sun in conic sections] .
 • Gould, Stephen Jay (1981). The mismeasure of man (first ed.)
 • Halperin, Max; Hartley, HO; Hoel, PG (1965). "Recommended standards for statistical symbols and notation. COPSS committee on symbols and notation" . The American Statistician
 • Hart, John F.; et al (1968). Computer approximations . New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Herrnstein, C. ; Murray (1994). The bell curve : intelligence and class structure in American life . Free Press
 • Huxley, Julian S. (1932). Problems of relative growth . London.
 • Johnson, NL; Kotz, S.; Balakrishnan, N. (1994). Continuous univariate distributions, Volume 1 .
 • Johnson, NL; Kotz, S.; Balakrishnan, N. (1994). Continuous univariate distributions, Volume 2 .
 • Kruskal, William H.; Stigler, Stephen M. (1997). Normative terminology: 'normal' in statistics and elsewhere . Statistics and public policy, edited by Bruce D. Spencer. Oxford University Press. Patel, Jagdish K.; Read, Campbell B. (1996). Handbook of the normal distribution
 • Pearson, Karl (1905). "'Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson'. A rejoinder".
 • Pearson, Karl (1920). "Notes on the history of correlation". Biometrika 13
 • Stigler, Stephen M. (1978). "Mathematical statistics in the early states". The Annals of Statistics

Външни препратки