Видове валутни форуърдни сделки

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Те се характеризират със срок между сключване на сделката и извършването й , който е по-голям от 2 работни дни и може да достигне до една година и дори да я надвиши.

Window Форуърден договор

Често е много трудно да се определи точно кога ще се извърши плащане. В такива случаи Window Форуърдният договор може да бъде полезен. По правило той работи като обикновенния форуърд ,но с едно изключение --- позволява сетълмента да се извърши в определен период от време околкото на определена дата. От своя страна тази характеристика дава по-голяма гъвкавост и удобство на страните. Window Форуърдният договор позволява да се хеджират валутни транзакции дори когато сетълмент датите не са сигурни.

Форуърдни договори върху нескладови стоки /nonstorable commodities/

Интересно изследване върху проблема за равновесието на форуъдни договори върху нескладови стоки е разработено от Лингсиу Данг и Хонг Лиу от Washington University in St. Louis, септември 2003г.

За разлика от участниците на дериватните пазари за финансови активи или за конвенционални артикули, то купувачите и продавачите на деривати върху нескладови стоки / nonstorable commodities/ като електричеството обикновено имат значителна пазарна сила. Тя произтича главно от ограниченото пазарно участие, предизвикано от невъзможността за складиране /nonstorability/ както и пазарните фрикции – местни предпочитания, транспортни разходи, дългосрочни бизнес връзки и асиметрична информация.

Вижте още

Източници

Външни препратки