Видове валутни пазари

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Валутните пазари се делят на няколко вида.

Според основните участници

  • Междубанковият валутен пазар се разделя на пазар на който се осъществява търговията на едро на валута и на клиентски валутен пазар за търговията на дребно м/у търговските банки и техните клиенти.
  • Борсовият валутен пазар е с ограничени функции, което се обуславя от съвременното развитие на банките и банковото дело в света. Основното им предназначение в днешно време е да дават справочни валутни курсове в определени часове на деня.

Следва да се посочи, че валутния пазар оказва влияние и върху инфлациятa в дадена страна.

При равни други условия, когато основната лихва, определена от Централната Банка на дадена страна е по-висока, то валутата на тази страна ще бъде предпочитана за покупки спрямо други валути, при които лихвата ще е по-ниска. Основната лихва от страна на Централните Банки е основен инструмент за борба с инфлацията. Ако инфлацията се развива в нормални темпове, то връзката между повишаването на лихвите и курсът на националната валута е права, но ако има признаци, че инфлацията е излязла извън контрол (хиперинфлация), то изводите за валутата са силно негативни.

Според териториалния обхват, особеност и организация

  • Национални - характеризират се предимно от съществуващия валутен режим, валутното законодателство и степента на отвореност на икономиката
  • Регионални - пазари се търгуват валути, които имат регионално значение саудитски реал, кувейтски динар, сингапурски долар и др
  • Международни - пазар на неограничените отношения, връзки и операции във валута.Международният валутен пазар е цялостен механизъм за осъществяване на взаимните валутни отношения, сделки и операции между субекти от различни страни. Той се характеризира от: липсата на формално приети правила, практически непрекъснато функциониране във времето и пространството; постоянното нарастване на обема на сделките и операциите

Вижте още

Източници

  • Пътев, Пл., Международен финансов мениджмънт, В. Търново, Абагар, 2000
  • Радков, Р, . и А. Захариев, Валути и валутни сделки, Стопанска академия "Д.А.Ценов",Свищов, 2002
  • Радков, Р., и В. Адамов. Валути и валутни системи, Абагар, В. Търново, 2000

Външни препратки