Видове валутен арбитраж

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Валутният арбитраж има няколко разновидности. Видовете валутен арбитраж са:

Пространствен

Пространствен валутен арбитраж - стремеж да се извлече изгода (печалба от разликата в цените на валутите на различните валутни пазари).

Времеви

Арбитраж във времето, който се базира на различните курсове на валути във времето, сроковете на сделката. Валиден е принципа: купувай слуха, продавай факта и купувай по-евтино, продавай по-скъпо.

Конвенционален

Конвенционален (разплащателен) валутен арбитраж при него целта е чрез поредица от сделки и операции в крайна сметка да се получи валутата, с която субектът може да издължи валутните си задължения към своя контрагент.

С преводни трати или полици

Валутният арбитраж с преводни трати или полици, т.е. кредитни платежни документи има две разновидности:

  1. Ремитиране - длъжника купува по най-изгоден за него начин валута, пряко или чрез посредници, чрез която трябва да се издължи на своя контрагент кредитора, следователно транзакциите преминават през: собствена валута чужда валута(1) чужда валута(2) чужда валута (на плащане)
  2. Трасиране - кредитора продава получената от своя контрагент валута по най-изгоден начин пряко или опосредствено за да я превърне в своя валута. Така той си реализира вземането по съотвените кредитни или платежни документи.

Спекулативен

Спекулативен валутен арбитраж - сделки или поредица от сделки и операции, чрез която се цели получаването на спекулативна печалба, в резултат на разликите в курсовете на валутите, с които се оперира на различните валутни пазари.

Валутни операции

Валутните операции са:

  • Валутни операции с незабавна размяна на ефектите
  • Овърнайт валутни операции когато закупената или продадената валута се предоставя в деня на сделката или най-късно на следващия работен банков ден
  • Срочни валутни операции с отложена във времето размяна на търгуваните валутни ефекти

Вижте още

Източници

Външни препратки