Видове бюджет

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Бюджета се диференцира според целта на съставяне и отчитането на промяната на стойността на парите.

В зависимост от целта, с която се съставя

  • Учредителният бюджет се прилага при стартиране на бизнеса, като чрез него мениджърите търсят оптимално разпределение на основния капитал на фирмата, разходите за учредяването й, първите инвестиционни разходи.
  • Оперативният бюджет се базира на резултатите, получени от дейността (приходи – разходи). Той се разработва най-често за срок от една година, тъй като при разработване за по-продължителни периоди е трудно да се предвидят измененията и рисковете във външната среда на фирмата.
  • Ликвидационния бюджет се разработва при закриване на определена дейност на фирмата или на цялата бизнес дейност и позволява правилно разпределение на паричните потоци.

В зависимост от отчитането на промяната на стойността на парите във времето

  • при статичния метод не се отчита промяната на стойността на парите във времето. Статичният бюджет се разработва за едно равнище от дейността на база на установени стандарти.
  • при динамичния метод на капиталово бюджетиране – метод на нетната настояща стойност, индекс на рентабилност и вътрешна норма на дохода - се отчита влиянието на времето върху бъдещите постъпления. Динамичният бюджет е известен още като „ гъвкав” бюджет. Той се изготвя за цялата фирмена дейност и позволява последователно да се елиминират всички фактори, предизвикващи неблагоприятни отклонения от стандартните разходи.

Вижте още

Източници

  • Богдан Иванов Богданов, Проблеми и перспективи на статистическите изследвания на домакинските бюджети в условията на пазарна икономика
  • Светла Богданова Бонева, Европейска икономическа интеграция: бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз 2011 Унив. изд. "Стопанство"

Външни препратки