Видове борсов арбитраж

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Видовете борсов арбитраж се разделят според степента на риск и взависимост от това дали арбитража се извършва на две или повече борси.

Според степента на риск

Безрисков арбитраж

На практика някакво ниво на риск съществува. Понякога е невъзможно да се извършат две транзакции точно в един и също момент. Като си имат предвид малките различия в цената, е възможно при осъществяване на едната сделка да последва бърза промяна в цената и съответно възможност да се реализира дори и загуба.

Има и риск за неизпълнение на задълженията или част от тях от другата страна по сделката, особено и като се имат предвид големите количества, които се търгуват с цел да се реализира печалба от малки ценови разлики.

Рисков арбитраж

Пример за втората група т.нар. рисков арбитраж е случай на бъдещо поглъщане от една компания на друга. Първоначално пазарната цена на акцията е под предложената за изкупуване и, закупувайки акции на компанията, ще се реализира печалба от разликата. Тук разбира се е налице рискът поглъщането да се провали, в резултат на което цената да падне.

Друг пример за рисков арбитраж е този при евентуална ликвидация. Когато дадена компания се търгува на цена под ликвидационната стойност на акция, може да се извлече печалба от ликвидацията или продажбата и на части.

В зависимост от броя на борсите

Борсовите Арбитражи биват преки и непреки в зависимост от това дали се извършват на две или повече борси.

Вижте още

Източници

Външни препратки