Видове бенчмаркинг

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко вида бенчмаркинг.

Финансов

Финансов бенчмаркинг — извършва финансов анализ и сравняване на резултатите.

От гледна точка на инвеститора

Бенчмаркинг от гледна точка на инвеститора

Представителен

Представителен бенчмаркинг — сравняват се продукти и услуги.

Продуктов

Продуктов бенчмаркинг — процесът на създаване на нови продукти и подобряване на съществуващите.

Най-добър

Най-добрия в класа бенчмаркинг — включва изучаване на водещите конкуренти.

Операционен

Операционен бенчмаркинг — обхваща всичко от продуктивност и подбор на кадрите до офис поток и анализ на извършените процедури.

Стратегически

Стратегически бенчмаркинг – когато организациите се стремят да подобрят работата си чрез преглед на дългосрочните стратегии и подходи, които са донесли успех на най-добрите организации в съответната област. Този вид бенчмаркинг включва разглеждане на стратегически аспекти като ключови компетенции, разработване на нови продукти и услуги, промяна на баланса на дейностите, подобряване на способността за справяне с настъпващи промени. При този тип бенчмаркинг промените обикновено са трудни за изпълнение и отнемат доста време.

Конкурентен

Конкурентен бенчмаркинг или бенчмаркинг на изпълнението – използва се, когато организациите разглеждат своето място спрямо основни характеристики на ключови продукти и услуги. Партньорите за бенчмаркинг се подбират от същия сектор.

Процесен

Процесен бенмаркинг се използва, когато акцентът е върху подобряване на конкретни най-важни процеси и операции. Партньорите за бенчмаркинг се подбират измежду организации с добри практики, които изпълняват сходна дейност или предлагат подобни услуги. При този вид бенчмаркинг се съставят карти на процеса, за да може по-лесно да се правят сравнения и анализ. Този вид бенчмаркинг може да донесе ползи в кратки срокове.

Функционален

Функционален (или базисен) бенчмаркинг – използва се, когато организациите искат да направят съпоставка с партньори от други сектори или сфери на дейност, за да потърсят начини за подобряване на сходни функции или работни процеси. Този тип бенчмаркинг може да доведе до новаторство и драстични подобрения.

Вътрешен

Вътрешен бенчмаркинг включва сравнение в рамките на една организация, например между различни териториални поделения. Основното предимство на вътрешния бенчмаркинг е, че достъпът до по-чувствителни данни и информация е по-лесен, често има достъп до стандартизирани данни и обикновено са необходими по-малко инвестиции във време и ресурси. Освен това може да има по-малко препятствия пред изпълнението, тъй като практиките обикновено лесно могат да се приложат в рамките на една организация. Но този тип бенчмаркинг рядко е истински иновативен.

Външен

Външен бенчмаркинг – включва издирване на външни организации в страната, които имат репутация на най-добри в съответната сфера. Външният бенчмаркинг предлага възможност да се учите от онези, които са на челните места, без да се забравя, че не всички добри практики могат да бъдат копирани другаде. Освен това този тип бенчмаркинг може да отнеме повече време и ресурси, за да бъдат данните съпоставими, констатациите достоверни и да се разработят добри препоръки. Освен това съпоставката с външни организации често е по-бавен процес.

Международен

Международен бенчмаркинг – използва се, когато се търсят партньори от други страни, тъй като най-добрите организации в съответната сфера се намират в други части на света или има твърде малко партньори, с които можете да направите съпоставка в собствената си страна, за да получите валидни резултати. Глобализацията и напредъкът в информационните технологии разширяват възможностите за международни проекти. Те, обаче, могат да отнемат повече време и ресурси и резултатите може би ще се нуждаят от внимателен анализ поради националните различия.

Вижте още

Източници

Външни препратки