Видове безработица

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Заплати и безработица 2001-2009г.

Нивото на безработица се изчислява като процент, като се раздели броят на безработните лица на броят на всички лица, които в момента са в работна сила. Може да се разграничи в няколко категории.

Класическа

Класическа или безработица на реaлната заплата, се появява, когато реалните заплати за работа са определени над нивото на разчистване на пазара, което води до броят на търсещите работа да надхвърля броя на свободните места. Например, увеличават се минималните заплати за работници с няколко умения над нивото на пазарно равновесие, в резултат на това хора, които желаят да работят в сегашната си ставка не могат, защото заплатата им е по-голяма от стойността им като работници и те стават безработни.

Циклична

Безработни 1935г.

Циклична или Кейнсианска безработица, известна също като безработица на недостатъчното търсене, се случва, когато няма достатъчно съвкупно търсене в икономиката, за да се осигуряват работни места за всеки, който иска да работи. Търсенето на стоки и услуги намалява, нужно е по-малко производство и следователно по-малко работници са необходими, заплатите са лепкави и не достигат нивото на равновесие, като резултатът е масова безработица. Името й произлиза от честите промени в бизнес цикъла, въпреки че безработицата също може да бъде устойчива, както стана по време на Голямата депресия от 1930. С цикличната безработица, броят на безработните надхвърля броя на свободните работни места, така че дори ако е постигната пълна заетост и всички отворени работни места са запълнени, някои работници все пак ще останат без работа.

Структурирана

Безработица в ЕС 2012г.

Структурната безработица се появява, когато пазара на труда не е в състояние да осигурява работни места за всеки, който иска, защото има несъответствие между уменията на безработните работници и умениятa, необходими за наличните работни места. Нивото на структурната безработица може да се повиши чрез постоянна циклична безработица: ако една икономика страда от дълготрайно ниско търсене, това означава, че много от безработните се обезсърчават, докато техните умения (включително уменията за търсене на работа)"ръждясват" и остаряват.

Голямата технологична безработица,породена от подмяната на работниците от машини, може да се брои като структурната безработица. Сезонната безработица може да се разглежда като един вид на структурната безработица, тъй като това е вид на безработицата, който е свързан с определени видове работни места (строителни работи, селскостопанска работа).

Фрикционна

Фрикционна безработица е периодът от време между работни места, също така когато работникът търси работа, или преход от една работа на друга. Това понякога се нарича търсене на безработицата и може да бъде доброволно, въз основа на обстоятелствата на безработното лице. Фрикционната безработица съществува, поради различията на работниците, а също така и на длъжностите. Те са разнородни и това може да доведе до несъответствие между характеристиките на търсенето и предлагането. Правителствата търсят начини за намаляване на ненужната фрикционна безработица чрез множество средства, включително предоставяне на образование, консултации, обучение и помощ чрез дневни центрове.

Скрита

Скрита (или наричана още покрита) безработица е равнището на безработица на потенциалните работници, което не е отразено в официалните статистически данни за безработицата, дължащи се на начина, по който се събират статистически данни. В много страни само тези, които нямат работа, но активно търсят работа (и / или отговарят на условията за социално-осигурителни обезщетения) се броят като безработни. Тези, които са се отказали да търсят работа (а понякога и тези, които включени в програма за "преквалификация"на правителството), не са официално добавени към безработните, въпреки че те не са наети. Същото важи и за тези, които са се пенсионирали предсрочно, за да не бъдат уволнени, но предпочитат да работят.

Дългосрочна

В статистиката на Европейски съюз обикновено така се определя безработицата, която продължава повече от една година. Това е важен показател за социалното изключване. В САЩ Бюрото за трудова статистика (BLS) отчита това като 27 седмици или по-дълго. Дългосрочната безработица може да доведе до по ранно пенсиониране на по-възрастните работници.

Допълнителни видове

Безработен човек
  • Сезонна безработица
  • Безработицата Хардкор
  • Скрита безработица
  • Обструкционна безработица
  • Еволюционна (свързана с развитието)
  • Свиваща се безработица
  • Доброволна - доброволната безработицата се дължи на решенията на индивида. При тези условия,в голяма част фрикционната безработица е доброволна, тъй като тя отразява поведението на индивидуалното търсене. Доброволната безработица включва работниците, които отхвърлят нископлатен труд.
  • Принудителна - принудителната безработица е породена от социално-икономическата среда (включително структура на пазара, правителствена намеса и ниво на съвкупно търсене), в която хората работят. Включва уволнените работници в резултат на икономическата криза, индустриален упадък, обявяване в несъстоятелност на дружеството, или организационно преструктуриране.
  • U1-U6 - според Бюрото за трудова статистика на САЩ

Вижте още

Източници

Външни препратки