Видове бариери за навлизане на пазара

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се обособят няколко вида бариери за навлизане на пазара.

Структурни

Произтичат от основните характеристики на дадения отрасъл като технология, разходи и търсене, създаващи различни изисквания пред съществуващите и новите участници на пазара, като по този начин се ограничава или се предотвратява навлизането на нови играчи на пазара.

Високи структурни бариери съществуват, когато пазарът се характеризира с:

  1. Много високи разходи за започване на дейността или високо съотношение на постоянните и променливите разходи. Възможно е някои от тези разходи да не бъдат възстановени при напускането на пазара – това са невъзвръщаеми разходи - като това действа демотивиращо за навлизането в сектора, тъй като предприятията рискуват да претърпят високи загуби при евентуално напускане. Колкото по-високи са тези разходи, толкова по-малко конкурентен е пазарът.
  2. Икономиите от мащаба могат да действат както като бариера пред навлизането на нови участници на пазара, така и като предимство пред съществуващи конкуренти.
  3. Икономии от обхвата съществуват там, където средните разходи за производство на един продукт са по-ниски като резултат от едновременното му производство с друг продукт от същото предприятие.

Стратегически

Възникват в резултат от поведението на действащите участници в отрасъла. Тези бариери могат да съществуват и при условие, че обезпечаването на определена услуга изисква наличието на мрежови компоненти, които не могат технически да се дублират или е икономически неизгодно да бъдат дублирани. Бариерата за навлизане на пазара може да бъде представлявана от технологични предимства, които да създадат определено превъзходство пред съществуващите конкуренти, като пример за това е добре развитата дистрибуционна мрежа.

Правни и регулаторни

Резултат на законодателни, административни или други мерки на държавна намеса, които имат директен ефект върху условията за навлизане и/или позициониране на операторите на съответния пазар. Държавната политика би могла да ограничи или предотврати навлизането на нови участници на пазара чрез различни лицензионни изисквания, въвеждане на определени стандарти, процедури за проверка и тестване на продуктите и други. Примери за правни или регулаторни бариери могат да бъдат:

  1. ограниченията в броя на предприятията, които имат достъп до необходимите ограничени ресурси като радиочестоти ;
  2. номера, необходими за развитието на дейността им и за предоставянето на определени услуги;
  3. ценовия контрол или други ценови ограничения или мерки, налагани на предприятията, които рефлектират не само върху навлизането, но и върху установяването на предприятието на даден пазар;
  4. различните лицензионни изисквания;

Бариерите за навлизане на пазара могат да блокират евентуалните нови кандидати за навлизане на даден пазар. Те изглежда, че защитават позициите на съществуващите играчи на пазара и в индустрията като цяло и по този начин създават свръхпечалби в дългосрочен период. Наличието на бариери за навлизане винаги прави пазара по-малко конкурентен.

Бариерите за навлизане са по-неприложими на иновационно развиващите се пазари, които се характеризират с растящ технологичен процес, където конкурентните ограничения често са резултат от иновации. На тези пазари може да се получи динамична и дългосрочна конкуренция между фирми, които не са задължително конкуренти на съществуващия „статичен” пазар.

Дори когато пазарът се характеризира с високи бариери за навлизане е напълно възможно други структурни фактори да подсказват, че пазарът се е насочил към състояние на ефективна конкуренция в близко бъдеще. Например такъв може да е случаят на пазари, които имат ограничен, но недостатъчен брой участници, имащи различаваща се структура на разходите и изправени пред еластично търсене спрямо цената. Също може да има случаи с пазари, при които излишния капацитет на производството ще позволи на конкурентни предприятия да увеличават производството много бързо в отговор на всяко покачване на цената. На тези пазари могат да се наблюдават промени в големината на пазарните дялове и/или намаляване на цените на отделните предприятия.

Вижте още

Източници

  • Michael E. Porter, “Competitive Strategy: Techniques for analyzing Industries and competitors”
  • Франциско Тарраго, Милчо Милчев, Георги Шереметов, „Стратегическо управление”

Външни препратки