Видове алтернатива

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В зависимот от контекста, алтернативта може да се разглежда в редица аспекти.

Алтернативни източници на енергия и алтернативна енергия

Биодизел
Природен газ

В напрегнатото ежедневние на 21 век, думата алтернатива се споеманава все по-често в съчетания, които се отнасят за подобряването качестово на живот на планетата Земя.

Алтернативните източници на енергия се отнасят до енергийните източници, които не са свързани с изполвазнето на изкопаеми горива или с раделянето на атома. Основната цел на алтернативната енергия е да замени горивата, с източници, които няма да навредят на земните горива. Големият глобален интерес в тази област е породен от влиянието на нежеланите ефекти на замърсяването на околната среда, както от изгарянето на изкопаеми горива (по този начин се отделя голямо количество въглероден диоксид, които се счита за основен фактор, допинасящ за глобаното затопляне), така и от отпадъците от отпадъците от ядрената промишленост и нейните продукти. Съществуват енергийни източници, които са с по-малко вредно въздействие върху околната среда. Ето някои от възможните алтернативи:
Етанол
 • Слънчева енергия
 • Вятръна енергия
 • Геотермална енергия
 • Енергия, получена от приливите
 • Водноелектрическа енергия

Алтернативни горива

Алтернативните горива са получени от ресурси, различни от нефт. Все по-задълбочените изследвания за употребата на алтернативни горива, се дължи на факта, че нефтът е изчерпаем, а и е значително по- скъп. За да влязат в употреба алтернативните горива, се констуират множество автомобили (и други моторни превозни средства), които да се движат благодарение на тези горива. В редица страни, като САЩ например, използват данъчните облекчения, за да подтикнат хората да си купуват автомобили, работещи с алтернативно гориво. Следващите примери са на най-употребяваните алтернатияни горива:

 • Биодизел - се получава от растителни масла и животински мазнини. Той замърсява въздуха по-малко, отколкото дизеловото гориво, получено на петролна основа.
 • Електроенергия
 • Етанол - се получава от царевица и други култури и произвежда по-малко емисии на парникови газове в сравнение с традиционните горива;
 • Водород - може да се произвежда от изкопаеми горива (например въглища), ядрена енергия или възобновяеми източници, като например водна енергия. Автомобилите с горивна клетка, задвижвани от чист водород не отделят вредни емисии във въздуха;
  Водород
 • Природен газ - изкопаемо гориво, което генерира по-малко замърсявания на въздуха и парникови газове;
 • Пропан - наричан още втечнен въглеводороден газ (LPG) генерира по-малко вредни замърсители на въздуха и парниковите газове;
  Пропан
 • Метанол.

Алтернативна компютъна мрежа

В развиващият се свят на технологии и информационно снабдяване безжичната локална мрежа се явява логична алтернатива на съществуващата жична локална мрежа. Безжичните локални мрежи превъзхождат жичните с това, че изпозват радио честота за предаване и приемане на данни по въздуха, което наличието на кабелна връзка излишно. Безжичните мрежи намират все по-голямо приложение в областта на медицината, образованието, науката, икономиката и т.н., тъй като те позволяват бърз превоз на данни в реално време посредством преносими компютри.

Алтернативна оптимизация

Съществува нова оптимизация за системите за паралелно логическо програмиране (Prolog), наречени последна възможност за оптимизация (Last alternative optimization- LAO ). Първоначално LAO е замисленa като две части на миналата паралелна оптимизация на клетки, за оптимизиране на разработени и паралелни системи. LAO позволява Prolog програми, които имат данни за или-паралелизъм да се изпълни по-ефективно. Тя също така дава възможност на по-ефективно (паралелно) изпълнение на надхвърлилите логически крайните области, програми. LAO е доста обща оптимизация и може лесно да се прилага за почти всяка паралелна система, която се възползва недетерминизъм (например, паралелно търсене базирани системи за изкуствен интелект). Последна алтернатива за оптимизация е била извършена в паралелната система ACE Prolog. Резултатите от изпълнението доказват ефективността на LAO. Те представят втора оптимизация на базата на изравняващия принцип, наречен балансирана гнездева оптимизация (BNO), която е свързана с LAO и също така води до намаляване на паралелните режими.

Алтернативна медицина

Погрешно е схващането, че "Алтернативна медицина" не е истинска наука. Вътре са категории като:

Не всички от гореизброените категории са класифицирани като науки, но именно това е алтернативната медицина. Емпирични изследвания, подкрепени с факти доказват, че алтернативната медицина, с нейните разновидности, се практикува от десетки векове насам.

Вижте още

Източници

 • John O. A. Pagano, Healing Psoriasis: The Natural Alternative
 • Wendy Doniger, The Hindus: An Alternative History
 • Mayo Clinic, Mayo Clinic Book of Alternative Medicine: The New Approach to Using the Best of Natural Therapies and Conventional Medicine

Външни препратки