Видове акции, търгувани на извънборсов пазар

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В зависимост от обема на сделките и интереса от страна на инвеститорите акциите, търгувани на извънборсовия пазар, попадат в една от следните четири групи.

Първа група

Известна е като Национална пазарна система - National Market System - NMS.

Тя включва най-търгуваните акции. За тези акции брокер-дилърите, които правят пазара, дават данни за извършваните от тях сделки /количество и пазарна цена на търгуваните акции/, както при организираната фондова борса.

Втора група

Тя е известна като Национален списък(National List)

Акциите от тази група имат по-слабо пазарно търсене. За тях Националната асоциация на дилърите с ценни книжа предоставя данни за количеството на продадените акции, цена купува и продава, но без действителна цена, по която са сключени сделките.

Трета група

Известна е като Допълнителен списък (Suplemental List) В него се включват данни за цена купува и цена продава на около 2 000 акции. Списъкът се отпечатва в най-големите вестници.

Четвърта група

Обхваща най-слабо търгуваните акции на извънборсовия пазар.

Информация за тях се публикува в така наречените розови страници (pink sheets).

Вижте още

Източници

Външни препратки