Видове автономия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Автономия е термин за отделяне, независимост, самостоятелност в съответния контекс.

Автономия на ниво служители

Според теориите за работа, служителите, които притежават по-голяма автономност на работното место, се чувстват по-сигурни и по-отговорни за резултатите от тяхната работа, и затова мотивацията им за работа се увеличава. Твърде много автономност може да доведе и до недоволство на служителите. Всеки човек има различно ниво на необходимост за автономия в работата си. Някои работници не искат и не се чувстват удобно, когато имат голяма автномоност , при други, тя може да доведе до напрежение на работното място и лошото представяне. Автономността за някои значи авторитет, равен на ръководителя. Когато мениджъра на организацията дава автономност на служителя си, е възможно това да изложи на риск работата му.

Автономия на ниво екип

През последните години се забелязва тенденцията в организации, в които съществуват екипи на работното место, да работят автономно. Самостоятелно управление на работните екипи е управление, в което надзорник дава нужните насоки на членовете на екипа, и те се управляват сами. Успехът на такива екипи зависи в голяма степен от членовете на екипа, включително техните професионални възможности и способността им да работят заедно. Много пъти, тези автономни екипи могат значително да подобрят способността на организацията, да бъдат креативни, гъвкави и иновативни. Въпреки това, когато е на лице твърде много автономия в екипа, е възможно намаляване производителността. Когато лицата работят самостоятелно, липсва комуникация, както и без постоянния надзор над екипа може да се създаде несъответсвие с целите на организацията. За това са нужни периодични срещи и надзор от страна на мениджъра.

Управленска автономия

Мениджърите са склонни към увеличаване на автономията в организации, които са по-децентрализирани. В такива организации, мениджърите имат по-голяма свобода да вземат решения по отношение на работата на служителите и дори персонал - решения. Съществува опасност мениджъра да не е подготвен и да взема лоши решения, вредни за служителите и организацията като цяло.

Автономия на ниво организация

Автономията на служители и мениджъри често е продиктувано от структурата на организацията и нейната култура. Традиционните и бюрократични организации често разполагат с ниска степен на автономия, но по-новите, по-ограничени структури разчитат и залагат на автономията. Автономия на служителите довежда до минимум някои от релационните бариери между началници и подчинени. Това може да подобри функциите на работното място, чрез идеите и предложенията на служителите, както и увеличаване на доверието между ръководството и служителите, но може и да създаде разлика между звената чрез различни практики и правила за работа.Автономията, като цяло, е положителен признак за служители, мениджъри, екипи и организации.

Вижте още

Източници

  • Colin Ward, Damian F. White, Chris Wilbert, Autonomy, Solidarity, Possibility: The Colin Ward Reader
  • Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy
  • James Stacey Taylor, Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy
  • Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights (Procedural Aspects of International Law)
  • Peter B. Evans, Embedded Autonomy

Външни препратки