Вземане на решение в условия на неопределеност и риск

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко модела за вземане на решение в условия на неопределеност и риск.

Решения в условия на неопределеност

Смята се че субекта на решенията се намира в условията на неопределеност, когато е запознат с възможните ситуации, но не знае коя от тях ще се сбъдне, нито е запознат с вероятностите за това. В статистическата теория на решенията са познати различни критерии:

Критерий на Валд

Критерият на Валд е песимистичен, основаващ се на консервативната умереност. Той се състои в това, че за която и да е от избраните стратегии обективните обстоятелства ще представят винаги най-неблагоприятното си състоание.

Оптимистични критерии

Оптимистичният критерий е абсолютна противоположност на критерия на Валд.

Критерий на Хурвиц

За някои хора възгледа на Хурвиц може да бъде преценен като песимистичен или оптимистичен в абсолютна степен.

Критерий на Лаплас

Критерият на Лаплас се състои в това, че не се знае разпределението на вероятността, с която могат да се представят различните състояния на обективните обстоятелства.

Критерий на Савидж

Критерият на Савидж се отклонява от това, че за всяко състояние на обективните обстоятелства съществува оптимално решение или стратегия.

Решения в условия на риск

За едно решение се казва че е взето в условиятана риск, когато субекта на решението не знае със сигурност последиците от всяка възможна алтернатива на действие, защото не познава бъдещите алтернативни обективни обстоятелства, с които може да се представи всяко едно от тях.

При вземането на управленски решения в условията на риск се използват критериите:

 • Максимална възвращаемост;
 • Максимално очаквана възвращаемост;
 • Максимално очаквана полезност;
 • Индивидуален профил на полезността;
 • Предпочитания към външната среда;
 • Критерии на средните и дисперсиите.

Вижте още

Източници

 • Милчева Г., Куртева Г., Славянска В., - Основи на управлението Издателство ЕКС_ПРЕС, 2008
 • Донъли Джеймс , Х. Джеймс, Л. Гибсън, Джон Иванчевич - Основи на мениджмънта, Изд. Отворено общество 1995г.
 • Ангелов А., Основи на управлението, Изд.Тракия 1999г.
 • Станчева А., Основи на управлението, Издателска къща Стено 2000.
 • Стамболиев, Огнян, Принципи на гражданския процес, сп. Правна мисъл
 • Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Осмо допълнено и преработено издание, 2004, стр. 348 и сл.
 • Стамболиев, Огнян, Принципи на гражданския процес, сп. Правна мисъл, бр. 1 / 2008 г., стр. 108 – 109
 • Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Осмо допълнено и преработено издание, 2004, стр. 349 и сл.
 • Стамболиев, Огнян, Принципи на гражданския процес, сп. Правна мисъл, бр. 1 / 2008 г., стр. 110

Външни препратки