Взаимен фонд

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Взаимният фонд е колективна форма на инвестиция, управлявана от професионалисти.

Същност

Фондът може да набира средства от голям брой инвеститори. Обикновено инвеститорите могат да участват с малки суми, без да се обвързват с определен срок. фондове набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин дребните инвеститори влагат средствата си на финансовия пазар, където възвръщаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти.

Набраните суми фондът инвестира на капиталовия пазар в различни инструменти.Взаимният фонд се организира от Управляващо дружество, което управлява набраните суми . Инвеститорът получава доходност, която обикновено е по-висока от депозит, а управляващото дружество - комисионна за управлението на парите.

Предимства и недостатъци

Предимства

Взаимните фондове имат своите предимства пред директното инвестиране и индивидуалните ценни книжа.

  • Засилена диверсификация
  • Ежедневна ликвидност
  • Професионално управление на инвестициите
  • Възможност за участие в инвестиции,които могат да бъдат достъпни само за големи инвеститори.
  • Квалифицирано обслужване
  • Правителствен надзор

Недостатъци

Взаимните фондове имат и своите недостатъци,които са:

  • Такси и комисионни за управление на парите от дружеството
  • По-малък контрол върху времето за признаване на печалбата
  • По-малко предсказуеми доходи
  • Няма възможност за създаване на персонален портфейл

Вижте още

Източници

Външни препратки