Вертикална интеграция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Вертикалната интеграция е стратегия, при която организацията се разраства чрез навлизане в областите на доставчиците или в тези на потребителите на произвежданите продукти (услуги).

Същност

Вертикалната интергация е стратегическа алтернатива , която насочва организацията към придобиването или създаването на организации, които да реализират нейния продукт на пазара, да доставят суровини и материали, необходими за неговото производство или и двете. Вертикалната интеграция предполага съвместното изпълнение на два или повече технологично отдебими етапа в една отделна фирма.

Стратегиите на растеж (експанзия) са разновидност на стратегическите алтернативи, от които най-често срещаните разновидности

 • Вертикалната интеграция
 • Пазарното развитие
 • Продуктовото развитие
 • Стратегията на проникване

Стратегиите на растеж са важни са организациите и се прилагат много често в практиката, особено при тези от тях, които са в добро финансово състояние. Средствата за реализиране на растежа са следните:

 • вътрешен растеж, със собствени средства на организацията;
 • доброволно обединяване на организации;
 • покупка;

Вертикалната интеграция напред е целесъобразна, ако позволява да се увеличи стойността, предоставяна на потребителите, като се преодолее зависимостта от търговските агенти и от търговията на едро и дребно.

Решаване на проблеми

 1. да позволи на фирмата да реализира своята политика по отношение на потребителите
 2. да се намалят значително запасите от готова продукция
 3. да се преодолеят закъсненията в предоставянето на нови модели на потребителите
 4. да се преодолее нестабилността в производството
 5. Вертикалната интеграция назад е целесъобразна, когато:
 6. доставчиците са с висок показател за рентабилност на продажбите
 7. доставяните компоненти имат висок относителен дял в себестойността на крайния продукт
 8. чрез поглъщане на доставчика могат да се овладеят някакви технологични навици

Нецелесъобразност

 1. въвлича фирмата във системата на производствените отношения в отрасъла и ограничава диверсификацията в нови ефективни отрасли.
 2. затруднява придобиването на основни компетенции, тъй като предполага развитието на разнообразни навици и възможности
 3. удължава времето за внедряване на нова продукция

Вижте още

Източници

 • Марин П. и др. Маринов, Основи на международните икономически отношения и социалистическата икономическа интеграция
 • Георги Станев, Венцислав Христов, Румяна Русева ; Под общ. ред. на Нина Каменова, Основни административни регистри
 • Науч. рък. Теменуга Ракаджийска, Трансформацията и адаптацията на българския бизнес в процеса на интеграция на българското общество
 • Силвия Трифонова, Европейска парична и финансова интеграция 2011 Издателство на ВУЗФ

Външни препратки