Вероятност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
picture.
Страница от кореспонденцията между Пиер дьо Ферма и Блез Паскал, 1654 година в стремеж за поставяне на математическите основи на вероятностите.

Вероятността е начин за изразяване на знание или вяра, че едно събитие ще се случи или се е случвало.

Същност

Верочтност е ключово понятие на теория на вероятностите, което се използва масово в области като математика, статистика, финанси, хазарт, наука и философия, за да се направят изводи относно вероятността от потенциални събития и основните механизми на комплексните системи.

Възникване

Думата вероятност в съвременния смисъл възниква едва през XVII-ти век благодарение на Пиер Ферма и Блез Паскал, които се опитват да поставят математическите основи за нейното изучаване. Но теорията на вероятностите като наука възниква едва през XIX-ти век с теоретичните разработки на руските учени Александър Ляпунов и Андрей Марков. Едва през 1933 година благодарение на Андрей Колмогоров теорията на вероятностите става истинска научна теория с описание на методи, теореми и примери.

Вижте още

Източници

  • Daniel W. Stroock, Probability Theory, an Analytic View
  • Richard Isaac, The Pleasures of Probability (Undergraduate Texts in Mathematics / Readings in Mathematics)
  • Galen R. Shorack, Probability for Statisticians
  • Kai Lai Chung, A Course in Probability Theory, Second Edition (Probability and Mathematical Statistics, 21)
  • Kai Lai Chung, A Course in Probability Theory, Third Edition
  • Sidney I. Resnick, A Probability Path

Външни препратки