Вариационен анализ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Вариационният анализ илюстрира изследваните лица, които се различават (варират) по величината на наблюдаваните признаци.

Същност

Вариацията е присъщо свойство на статистическите съвкупности. Ако тя не съществуваше, статистическите проучвания щяха да бъдат излишни. Тези различия са породени от различни по своето естество фактори, които най-общо се разделят на две категории:

  • закономерни
  • случайни

Задача на статистическото проучване е да даде обобщаващи количествени характеристики на състоянието на изследвания признак. За целта е необходимо, на първо място, да се установи какво е типичното за дадената съвкупност значение на признака, за да се опише влиянието на закономерно действащите фактори. На второ място, от особена важност е характеризиране на разсейването, варирането на признаците, за да се отчете влиянието на случайните фактори.

При вариационен анализ се използват показатели за средно равнище, нормално разпределение, показатели за разсейване.

Вижте още

Източници

  • Maxwell Roberts (Author), Riccardo Russo (Author) - A Student's Guide to Analysis of Variance
  • Reader J . Rick Turner - Introduction to Analysis of Variance: Design, Analyis & Interpretation
  • Barbara G. Tabachnick - Using Multivariate Statistics (5th Edition)
  • Beverly Dretzke - Statistics with Microsoft Excel (4th Edition)
  • Scott E. Maxwell - Designing Experiments and Analyzing Data: A Model Comparison Perspective, Second Edition
  • Dr. Fred C. Pampel - Logistic Regression: A Primer (Quantitative Applications in the Social Sciences)

Външни препратки