Варант

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Варантите (опциите) (warrants) дават на притежателя си правото, но не и задължението да купи или продаде предварително определено количество ценни книжа по предварително фиксирана цена в определен срок или на определена дата.

Същност

Законът за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) дефинира опция като ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Когато акционер придобие опция, той може:

  • да ги упражни, чрез покупка/продажба на акции, съответно, ако те са кол/пут опции
  • да ги продаде по текущите пазарни цени;

Ако не извърши едно от двете посочени по-горе действия в рамките на предварително определения срок, притежателят губи варанта.

При първия вариант, ако става въпрос за кол варант и той дава право на записване на една акция по емисионна цена от 15 лева, а в момента книжата на дружеството се разменят при цена от 25 лева за брой, то притежателят на варанта може да упражни правото си и да закупи акциите от компанията за 15 лева и веднага (или впоследствие) да ги продаде при цена 25 лева на пазара, в резултат на което ще реализира печалба от 10 лева (без транзакционните разходи).

При втория вариант възниква въпроса при каква цена на варанта притежателят му ще е съгласен да го продаде, отговорът на който изисква разграничаване между вътрешна стойност на варанта (теоретична стойност) и времева стойност на варанта.

Вижте още

Източници

  • Lawrence G. McMillan, Options as a Strategic Investment, Third Edition
  • W. Edward Olmstead, Options for the Beginner and Beyond: Unlock the Opportunities and Minimize the Risks
  • Sheldon Natenberg, Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques
  • Lawrence G. McMillan, McMillan on Options (A Marketplace Book)

Външни препратки