Валд тест

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Снимка на Абрахам Валд, създател на Валд теста

Валд тестът служи за проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел.

Същност

Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост.

  • При Валд теста: Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да приемем или не, се използва Валд статистиката, която за тестовете, които се разглеждат се основава на:

(U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено.

  • Валд тестът, в контекста на проверката на ограниченията наложени на параметрите на регресионния модел: Зависима променлива LNQ 101, свободен член и независими променливи LNP 101 LNP106 LNP107 T S12. За оценката на теста се използват 48 наблюдения за периода.
  • Коефициенти. За коефициентите на свободния член и стоящи пред параметрите се използва от А1 до А6
А1=0
А5=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н0 се отхвърля.

Вижте още

Източници

  • Валд тест
  • O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Abraham Wald", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews

Външни препратки