Булев тип

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Булевия тип се декларира с ключовата дума boolean.

Същност

Има две стойности, които може да приема – true и false. Стойността по подразбиране е false. Използва се най-често в логически изрази.

Пример

Нека разгледаме един пример, в който декларираме няколко променливи от познатите ни типове, инициализираме ги, сравняваме ги и отпечатваме резултата на конзолата. Дали двете променливи имат еднаква стойност ще видим, ако погледнем по-долу:

// Declare some variables

int a = 1;

int b = 2;

// Which one is greater?

boolean greaterAB = (a > b);

// Is it equal to 1?

boolean equalA1 = (a == 1);

// Print the result on the console

if (greaterAB) {

System.out.println(“A > B”);

} else {

System.out.println(“A <= B”);

}

System.out.println(“greaterAB = “ + greaterAB);

System.out.println(“equalA1 = “ + equalA1);

Нека видим резултата от горния фрагмент код:

A <= B

greaterAB = false

equalA1 = true

В примера декларираме две променливи от тип int, сравняваме ги и резултата го присвояваме на променливата от булев тип greaterAB. Аналогично за променливата equalA1. Ако променливата greaterAB е true, на конзолата се отпечатва А > B, в противен случай B > A.

Вижте още

Източници

Външни препратки