Брокерска комисионна

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Брокерската комисионна е компенсацията, платена на лицензирано упълномощено лицеброкер за услугата, която същото извършва. Брокерът е посредникът в сделката, лицето което изпълнява търговските поръчки срещу възнаграждение. В зависимост от размера на сделката – общата стойност на единиците във валута (евро, долар или др.), варира и самия размер на комисионната, която взима брокерът.

Същност

Брокерски такси, както също биват наричани комисионните, могат да се получат не само от конкретно физическо лице, а също от упълномощени фирми, при тяхно участие в дадена сделка/сделка, чрез улесняване продажбата между купувач и продавач или предлагането на качествени съвети при преговорите. Комисионните, събирани от брокерите за извършването на сделките на техните клиенти могат да бъдат съставени като процент от стойността на договoра или пък да са фиксирани независимо от стойността на сделката. В някои случаи таксите в сделките са смес от двата метода. Финансовите операции могат да се извършват между две или повече страни контрагенти.

Най-често брокерските комисионни се реализират при покупко-продажбата на финансови активи. Когато искат да купуват и продават позиции, като акции и облигации, инвеститорите прибягват до услугите на джобърите. Към реалната сделка за комисионната могат да бъдат добавяни и експертни съвети от страна на посредниците. Услугата се таксува като процент от общата сума на сделката или като функция от броя на вложените общи парични единици.

Илюстрация на структурата на една възможна посредническа такса. При начисление от брокерът на фиксирана цена от 10 долара до 200 единици с пределния размер на $ 0,03 , таксуването е на допълнителна единица над 200 единици. Инвеститор, който желае да закупи 250 единици (акции) на запаси ще се таксуват както следва :

($ 10, определен за 200 акции) + $ 3500 допълнително акции (50*$ 0.03) = $ 13 в брокерски такси.

Приложение

Приложението на брокерските такси, се отнася главно при операциите с активи и застрахователни сделки. Поради тази причина такси за посредничество за съответните услуги (продажба на жилища, на активи и застрахователни полици), получават агентите на недвижими имоти, застрахователните агенти и брокерите на ценни книжа.

Вижте още

Източници

  • Johnson, S., eHow contributor “How to Avoid Brokerage fees”
  • Sisson, N., eHow contributor “Definition of a Brokerage fee”
  • Madison, N., “What are brokerage fees ?”
  • Dolenc, G., “Are you paying too much fees to your broker? This brokerage fees comparison calculator reveals how much you could save by trading with another broker”

Външни препратки