Борсов арбитраж

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Касовите сделки могат да се сключват и със спекулативна цел като се използва разликата между "курс купува" и "курс продава" на определен вид ценни книжа на различните борси, това е т.нар. "борсов арбитраж".

Същност

Арбитраж (борсов) – борсова сделка, която се основава на използуването на разликите в цените, курсовете или лихвите на една и съща борсова стока, ценна книга, валута или злато на различните пазари или борси. Касови сделки на фондовата борса са тези, при които финансовите активи се предават непосредствено след сключването на сделката и заплащането на сумата. Предаването на ценните книжа на практика се извършва от 1 до 3 дни от сключването на сделката.

Арбитражът представлява използването на моментни дисбаланси между цената на един и същ актив на два или повече пазара, като печалба се формира на база разликите в цените между тях.

Арбитражът основно се прилага на финансовите пазари при търгуване на ценни книжа, деривати, валути, стоки и др., като е възможно да се реализира в следните случаи:

  • Един и същ актив не се търгувана на еднаква цена на всички пазари;
  • Инструменти с еднакъв краен паричен поток не се търгуват на една и съща цена;
  • Актив с известна цена в бъдещето не се търгува днес на неговата бъдеща цена, дисконтирана с безрисковата норма на възвръщаемост (вземат се предвид и разходите за съхранение, транспорт и т.н.).

За пример ще вземем валутните пазари: в Ню Йорк 1250 долара се разменят за 700 паунда, докато в Лондон в същия момент 1250 долара са равни 650 паунда. Купувайки 1250 долара срещу 650 паунда в Лондон и продавайки ги за 700 паунда в Ню Йорк, се формира 50 паунда печалба. Това е най-простият пример за арбитраж, като са възможни комбинации между няколко валути и кросове, както и спот-фючърсен арбитраж и др.

Като пример за спот-фючърсен арбитраж можем да дадем цените на акция на NYSE и цената на фючърсния контракт за същата ценна книга на CME. Когато тези цени не са равновесни, може де се извлече печалба, като се купува на по-ниската цена, а в същото време се продава на по-високата.

Наблюдаването на много пазари и цени не е възможно да се осъществи без компютри и софтуер, които следят цените и изпълняват автоматично поръчките. При условие че ценовите разлики са малки, трябва да се вземат предвид и транзакционните разходи, които могат да обезсмислят операцията. Средният инвеститор трудно може да се конкурира с маркет-мейкърите при реализирането на безрисковите арбитражи. Последните имат по-голям капитал, бърз достъп до информация, достъп до директни терминали за търговия, повече човешки и технически ресурс, по-ниски транзакционни разходи и т.н.

Арбитражът допринася цените на различните пазари да се събират в един момент. Валутните курсове, цените на стоките, на ценните книжа имат тенденцията да се доближават до едно ниво на всички пазари и във всяка категория. Скоростта, с която това се осъществява, е измерение за пазарната ефективност.

Вижте още

Източници

Външни препратки