Борсови инструменти

от Администрация и управление
Версия от 06:36, 7 август 2013 на Detelina Staneva (Беседа | приноси)

(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

На Фондовата борса се търгува чрез борсови инструменти.

Същност

Инструментите, с които търгува фондовата борса са:

 • Облигации - които са ценна книга за дълг.Те могат да се разграничат на държавни, общински, на публично-правни и корпоративни. Този вид книжа удостоверяват величината на предоставената сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния емитент.
 • Акции – ценна книга за дял от собствеността на акционерното дружество. Тя изразява дела на нейния притежател в реалния капитал на фирмата-емитент. Акциите биват най-рназлични. Най-популярните видове акции са обикновени и привилегировани, поименни и на преносител, които се котират и които не се котират на фондовата борса и други.
 • Благородни метали и чужди валути.
 • Опции - право да се закупят или да се продадат дадено количество ценни книжа по предварително уговорена цена и в рамките на предварително фиксиран срок. Опцията може да се разграничи на:
 1. опция за покупка (кол опция);
 2. опция за продажба (пут опция).
 • Финансови срочни сделки или контракти, които са известни като фючърси, т.е. бъдещи сделки. Фючърсите като форма на бъдещи сделки или на настоящи сделки при бъдещи условия са едно от най-новите явления в борсовата търговия. Фючърсите биват :
 1. стокови фючърси;
 2. финансови фючърси.

Фючърсите са стандартни срочни контракти, които се сключват между продавачи или емитенти, от една страна, и купувачи, от друга страна, за попупко-продажба на определени финансови активи или инструменти по предварително договорени цени, но след определен период от време, т.е. в бъдеще. Предмет на такива сделки е разликата в курсовете на финансовите активи, които са валидни в момента на сключването на контракта.

Вижте още

Източници

 • В. Стоянов, Пари, банки борси. София 1999г.
 • Венчо Стоянов, “Основи на финансите” – София 1997г.
 • ИК “Труд и право”
 • “Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества” София 1995г.
 • Велев, Тодор Стефанов, “Търговски форми и борсите” – София 1993г.
 • “Ценни книжа и фондови борси” София 1995г.

Външни препратки