Борсова симулация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Симулацията на фондовта борса представлява компютърно регламентиран модел на пресъздаване на борсова игра, чрез използване на съответните технически и технологични компоненти.

Същност

Virtual Stock Exchange е симулация на онлайн брокер, предлагащ виртуално търгуване на ценни книжа от главните фондови борси на САЩ. Играта има обучаваща цел и е предназначена за всички, които се стремят да научат правилата и тънкостите на фондовите пазари. Интернет адреса на симулатора е www.virtualstockexchange.com.

Той може да се играе от екипи (поемащи роля на дилърски отдел на средномалка компания) или се състезават самостоятелно. Целта е в края на игровия период притежаваният инвестиционен портфейл да е с най-голяма капитализация. Може да търгувате с огромен спектър от ценни книжа - всички акции и дялове на взаимни фондове. Не могат да се търгуват - корпоративни облигации, държавни ценни книжа, фючърсите и опциите. При отчитане на крайния резултат симулацията не отчита изплатените дивиденти от акциите.

За да започнете да създавате своя портфейл, трябва да изберете "Trading". След това се попълват полетата - вид на сделката, съкратеното наименование на ценната книга, техния брой и цена.

Virtual Stock Exchange няма ограничения за броя сделки, които можете да сключвате, или сумата за всяка отделна покупка. Изисквания за броя на сделките обаче могат да се въведат предварително в настройките от инструктора на играта.

Вижте още

Използвана литература

  • В. Стоянов, Пари, банки борси. София 1999г.
  • Венчо Стоянов, “Основи на финансите” – София 1997г.
  • ИК “Труд и право”
  • “Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества” София 1995г.
  • Велев, Тодор Стефанов, “Търговски форми и борсите” – София 1993г.
  • “Ценни книжа и фондови борси” София 1995г.

Външни препратки