Бифуркация

от Администрация и управление
Версия от 09:21, 6 януари 2014 на Detelina Staneva (Беседа | приноси) (Вижте още)

(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Бифуркация (от лат. bifurcus, „раздвоен“) е термин, който се използва в много и различни научни дисциплини и обозначава ситуация, в която настъпва качествено изменение по раздвояване на даден обект или процес.

Бифуркация в математиката и информатиката

Бифуркацията е термин, който може да се използва в математиката и информатиката в различни контекстове. Съобразно ситуацията, в математиката терминът е приложим, когато някой обект зависи от параметър λ (не задължително скаларен) и във всяка околност на някоя стойност λ0 на последния изследваните качества на обекта се оказват различни за всички λ. Тази стойност λ0 се нарича бифуркационна стойност или точка на бифуркация.

Бифуркационната теория е теория за равновесните решения на нелинейни диференциални уравнения. В точките на бифуркация възникват множество решения.

Бифуркационният метод в информатиката включва избор на някакво условие С и елиминирането му от таблицата на решенията като се генерират две подтаблици от решения, отговарящи на случаите, когато С е вярно, или не е. Методът се прилага рекурсивно до всички подтаблици, като в крайна сметка от първоначалната таблица на решенията се извежда дърво на решенията, всеки възел от което представлява условие, поддърветата - подтаблици на решенията, а листата - правила.

Бифуркация в социалните науки

Терминът бифуркация във философията, икономиката и социологията се ползва предимно като синоним на момент на дестабилизация на социалната или икономическата система. Акцент се поставя върху необратимостта и непрогнозируемостта на процеса след точката на бифуркация.

Бифуркация в кибернетични системи

Терминът бифуркация се използва в кибернетичните системи, когато системата се превключва от едно стабилно състояние към друго, то незначителните колебания могат да изиграят решаваща роля в решаването на изхода на системата.

Вижте още

Източници

  • Бифуркация
  • Yuri Kuznetsov, Elements of Applied Bifurcation Theory (Applied Mathematical Sciences) [Hardcover]
  • Volume 1: Bifurcation and Chaos in Complex Systems, 1st Edition
  • Zhanybai T. Zhusubaliyev, BIFURCATIONS AND CHAOS IN PIECEWISE-SMOOTH DYNAMICAL SYSTEMS.

Външни препратки