Бенчмаркинг

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им.

Бенчмаркинг (на английски: Benchmarking) или още сравнителен анализ е процес на сравняване на нечии бизнес процеси и постижения с най-добрите от индустрията и/или най-добрите практики от други индустрии. Мерките, които обикновено се вземат предвид, са качество, време и стойност. Подобряване чрез учене значи да вършиш дейностите по-добре, по-бързо и по-евтино.

Същност

Бенчмаркингът изисква от мениджмънта да идентифицира най-добрите фирми в тяхната индустрия или всяка друга индустрия, където съществува подобен процес и сравняване на резултатите и действията на изучаваните („мишените“) със собствените действия и резултати, за да разберат колко успешно се представят мишените и по-важното — как го постигат.

Терминът „бенчмаркинг“ (от английски: bench — пейка, тезгях и marking — отбелязвам, маркирам) се използва за първи път от обущарите, за да измерят краката на хората за обувки. Поставяли нечий крак върху пригодената за това пейка и го маркирали, за да изготвят модел за обувки.

Днес с термина "бенчмаркинг", се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността. Названието на метода произхожда от английските думи "bench" (ниво, височина) и "mark" (маркер) и се трактува различно - "опорен маркер", "еталонно сравнение" и т. н.

Целта на бенчмаркинга е да се промени нещо в организацията към по-добро, за да изградят конкурентни предимства, да се повиши ефективността на процесите и дейностите, както и да се подобрят пазарните резултати.

История

Бенчмаркингът като подход се появява в края на 50-те години на ХХ век. Именно в този период японски специалисти масово посещават известни компании в САЩ и Западна Европа с цел да проучват идеи, които незабавно да реализират в японските компании.

Скоро японците започват да считат като свое конкурентно преимущество използването на най-добрите технологии и ноу-хау, както в областта на производството, така и в мениджмънта. При това японците успешно пренасят технологии и ноу-хау от една сфера на бизнеса в друга. Този период продължава до края на 60-те години, когато японските компании догонват западните.

Подходът бенчмаркинг се използва от западни компании в съвременната му трактовка за пръв път от корпорацията Xerox в края на 70-те години. За да преодолее сериозни пазарни проблеми, корпорацията проучва японския опит и намира необходимите решения.

Днес Xerox с право се явява признат лидер в областта на използване на технологията бенчмаркинг. Ефективното използване на технологията бенчмаркинг става сериозен фактор за пазарен успех на всяка организация.

Вижте още

Източници

Външни препратки