Бариера за навлизане на пазара

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Barieri.jpg

Бариерите за навлизане на пазара са фактори, които затрудняват или предотвратяват навлизането на нови предприятия в даден отрасъл. По този начин ограничават развитието на конкурентния пазар като дават предимство на предприятията в дадения сектор, когато са много на брой и продуктите им са слабо диференцирани.

Същност

Важно е да се има предвид, че бариерите за навлизане на пазара могат да се променят във времето в резултат на същността на самия сектор или в резултат на стратегически решения на действащите участници на пазара. Те не трябва да бъдат разглеждани и като непреодолими пречки, тъй като някои по-малки предприятия е възможно да притежават ресурси и умения чрез които да преодолеят входните бариери по-лесно и с по-малко средства от други. Ниските входни и съществуващите бариери за навлизане на пазара намаляват риска при навлизането на нов пазар и могат да направят възможността по-привлекателна във финансово отношение.

Предпоставки

Съществуват 6 предпоставки за бариери на входа:

  1. Икономии, обусловени от мащаба на производство - в този случай достъпът на претендентите се ограничава, тъй като те трябва да навлязат в отрасъла или с голям мащаб на производството или да се примирят, че ще имат по-високи разходи на единица продукция от тези на съществуващите конкуренти и следователно ще бъдат по-малко конкурентоспособни
  2. Диференциация на продукцията – най-голямо значение има търговската марка, тъй като новонавлизащата фирма трябва да преодолее привързаността на потребителите към съществуващите марки
  3. Потребност от капитал - ако за навлизане в отрасъла са необходими големи потребности от капитал, приема се, че това възпрепятства успешното навлизане на нови конкуренти
  4. По-високи разходи на единица продукция на ново навлизащите фирми в сравнение със съществуващите поради ефектите на кривата на опита(обучение). Според концепцията за кривата на опита разходите за единица продукция могат да намалеят значително с увеличаването на обема на произвежданата продукция, така че фирмите трябва да се стремят да заемат лидерска позиция на съответния пазар, за да се възползват от предимствата от кривата на опита
  5. Достъп до канали за разпределение - ако съществуващите конкуренти имат силни позиции в съществуващите канали за разпределение, новонавлизащите конкуренти могат да бъдат принудени да създават нови собствени канали за разпределение
  6. Политиката на правителството - правителството може да ограничи достъпа за нови конкуренти чрез лицензиране, ограничаване на достъпа до суровини, чрез контрол върху замърсяването на въздуха и водата

Вижте още

Източници

  • Michael E. Porter, “Competitive Strategy: Techniques for analyzing Industries and competitors”
  • Франциско Тарраго, Милчо Милчев, Георги Шереметов, „Стратегическо управление”

Външни препратки