Бариера за изход

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Barieri.jpg

Бариерите на изход стават особено важен фактор при нарушена пропорционалност между основните участници в процесите на покупко-продажбата в едно общество.

Същност

Не би могъл да се прилага успешно този станал класика в стратегическото управление „модел на петте сили”, ако не се разгледат достатъчно задълбочено двете най-важни сили на взаимодействие като преки фактори на специфичната среда. При това на всички е известно, че на подробен анализ са подложени петте детерминанти на крайния потенциал на печалба в даден бизнес, където той може да бъде измерен с параметрите на дългосрочната възвръщаемост на инвестирания капитал”.

Детерминанти

Петте детерминанти са, както следва

 1. Пазарна сила на доставчиците (вход на системата)
 2. Пазарна сила на купувачите (изход на системата)
 3. Интензивност на съществуващата конкуренция (действащ ринг на борба)
 4. Опасност от появата на продукти заместители
 5. Опасност от появата на нови конкуренти (пришълци в бизнеса)

Изход от отрасъла

 1. специализацията на активите;
 2. възможните еднократни разходи за напускане на отрасъла;
 3. стратегически връзки с други стратегически бизнес единици в корпорацията;
 4. държавни и обществени рестрикции;
 5. емоционални предпочитания на мениджърите от управленския екип.

Пречки от икономическо, стратегическо и емоционално естество, които задържат дадена фирма в един отрасъл, дори когато тя има много ниска или негативна възвръщаемост.

 • Специализирани материални активи
 • Постоянни разходи при излизането – обезщетения съгласно трудовото законодателство, физическо изнасяне на активите
 • Стратегическа зависимост от оставащи фирми в отрасъла
 • Емоционални бариери – силна идентификация с продуктите или бизнеса, лоялност към работниците, страх за собствената кариера, гордост, неприемане на неуспеха
 • Правителствени и социални ограничения във връзка със загуби на работни места, отрицателно въздействие върху икономическото състояние на страната или региона

Вижте още

Източници

 • Франциско Тарраго, Милчо Милчев, Георги Шереметов, „Стратегическо управление”

Външни препратки