Аутсорсинг

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Altsorsing.
Източници за извършване на дейности.

Аутсорсинг е делегиране на части от повтарящи се, редовни, странични дейности извън фирмата (от вътрешнофирмени в специализирани структури) и съсредоточаване върху собствените предприемачески проекти и дейности.

Същност

Аутсорсингът е английска дума, която поради своята точност и същевременно специфичност трудно може да бъде преведена и затова английският термин се използва в управлението на организациите и у нас. Съставен е от две думи: outside – външен, и resource – ресурс, и означава използването на други, нефирмени източници за извършване на някои необходими дейности. Ако прехвърлените дейности са част от основните процеси на компанията и ако временно се наемат хора за тях, не става дума за аутсорсинг, а за т.нар. временна, преходна помощ.

Предимства

  • Качество – за протичането на процеса се грижи професионален екип с опит.
  • Цена – тя е по-ниска и по-стабилна в сравнение с разходите при използване на собствени служители.
  • Удобство (комфорт, спокойствие) – никакъв стрес за решаването на подробности, работата ще бъде извършена от някой друг и при това комплексно.

Вижте още

Източници

  • Douglas Brown, Scott Wilson, The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges, and Opportunities (Wiley Desktop Editions)
  • Kate Vitasek, Mike Ledyard, Karl B. Manrodt, Vested Outsourcing: Five Rules That Will Transform Outsourcing
  • Maurice F. Greaver II, Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives
  • Mark Kobayashi-Hillary, Outsourcing to India

Външни препратки