Анализ на външната среда

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Счита се, че външните фактори обикновено налагат ограничения на организацията, но при своевременен анализ и диагностика осигуряват благоприятни възможности, които фирмата би могла да използва.

Изучаване на икономическия компонент

Дава възможност да се разбере как се формират и разпределят ресурсите. При изучаването на този компонент се вземат под внимание не само възможните заплахи, а и добрите възможности на редица икономически фактори и равнището на някои обобщаващи икономически показатели като:

 • създаване и разпределение на БВП;
 • цикъл на делова активност;
 • темп на инфлация;
 • равнище на безработицата;
 • преспективи за икономически растеж;
 • телекокомуникации;
 • инфраструктура и др.

Изучаване на социо – културния компонент

Отличителна особеност е, че процесите и явленията се изменят сравнително бавно, но водят до много съществени промени в обкръжението на организациите.

 • Анализ на политико – правния компонент

Този анализ е свързан с изучаването на законите и другите нормативни актове, установяващи правните норми и рамки на отношенията. Определят се допустимите граници на действие във взаимоотношенията с другите юридически субекти. Изяснява се и степента на задължителност на действие на правните норми.

 • Анализ на технологичния компонент

Позволява своевременно да се видят възможностите, които развитието на науката и техниката разкрива за производството на нова продукция. От съществено значение е изменението на комуникационните технологии, а също и разработване на алтернативни способности на предоставяне на услуги.

Вижте още

Източници

 • Външна среда на организацията
 • Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал
 • Игорь Борисович Гурков, Стратегия и структура корпорации
 • Ирина Павловна Гурова, Мировая экономика
 • Отг. ред. и състав. Катя Владимирова, Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България
 • Марин Гълъбов, Икономика на промишленото производство
 • Николай Ал. Гълъбов, Данъците като елемент от механизма за управление на социалистическата икономика
 • Дейвид Ф. Д`Алесандро, Мишел Оуенс, Войната на марките : 10 правила за създаване на марка победител
 • Валентин Иванов Стоев, Трудът - път и съдба
 • Божана Стоева, Здравко Здравков, Европейски програми за подпомагане на икономическото развитие и бизнеса в България

Външни препратки