Алтернативи за решение при агрегатното планиране

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съществуват различни алтернативи за решение при агрегатното планиране.

Същност

Пазарното търсене може да бъде повлияно по няколко начина:

 1. Чрез цената - Диференциалното определяне на цените често се използва за намаляване на търсенето в пиковите периоди или за създаване на търсене извън тях.
 2. Чрез рекламата или промоцията – Рекламата като цяло се използва за промоция на търсенето в периодите на застой или за изместване на търсенето от пиковите периоди в периодите на застой.
 3. Чрез въвеждане на система за резервации - Ефективен начин за въздействие върху търсенето е въвеждане на система за резервации, при която клиентите чакат за изпълнение на своите поръчки и се осъществява резервиране на капацитет за бъдещо използване. Като резултат търсенето се премества от пиковите периоди в периодите на застой.
 4. Чрез разработване на допълващи продукти – Бизнес-организации, чието търсене на продукта е силно сезонно могат да се опитат да разработят продукти, които имат обратно сезонно търсене.

Съществуват и множество променливи, които са в състояние да модифицират предлагането чрез агрегатното планиране:

 1. Наемане и освобождаване на работници
 2. Използване на извънредно работно време и престои.
 3. Използване на почасово-наета или временна работна сила.
 4. Поддържане на наличности.
 5. Сключване на субконтракти.

Вижте още

Източници

 • Агрегатно планиране
 • Григоров, Н., “Производствен мениджмънт и бенчмаркинг”, Авангард, С., 2002.
 • Stevenson, W.J., “Production Operations Management”, 7th edition, McGraw-Hill, 2001.

Външни препратки