Алгоритъм

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Алгоритъмсистема от краен брой елементарни действия със зададен ред на изпълнението им, които водят до решаване на определен проблем. В ежедневието си човек извършва дейности, които се изпълняват по предварително заучени правила и определена последователност – напр. събирането на числа, избирането на телефонен номер, карането на кола и др. Казваме, че тези дейности са алгоритмизирани.

Същност

Елементарно действие (стъпка) е действие, което не се нуждае от допълнителни указания, за да бъде извършено. Терминът „алгоритъм” произлиза от името на арабския математик Ал-Хорезми, който в свой научен трактат описва алгоритъм за представяне на числа в десетична бройна система.

Алгоритмите могат да бъдат описвани:

 • словесно (чрез думи);
 • чрез специални знаци, представящи дадени действия;
 • чрез блок-схеми (общоприети графични схеми, в които действията се вписват в геометрични фигури, а стрелки определят реда им);
 • чрез компютърни програми.

Пример

Баща и двамата му трябвало да преминат пълноводна река. Намерили малка лодка, която може да превозва не повече от 120 кг товар. Как да преминат реката, ако бащата тежи 100 кг, а синовете му съответно 50 кг и 60 кг?

Алгоритъм:

 1. Двамата синове преминават на отсрещния бряг;
 2. Единият син връща лодката;
 3. Бащата преминава реката;
 4. Вторият син връща лодката;
 5. Двамата синове преминават реката;
 6. Край на алгоритъма.

Вижте още

Източници

 • John H. Conway, Richard Guy, The Book of Numbers
 • Ian Stewart, Galois Theory, Third Edition (Chapman Hall/CRC Mathematics Series)
 • Michael Spivak, Calculus, 4th edition
 • S. MacLane, Mathematics: Form and Function
 • Clifford A. Pickover, The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics (Sterling Milestones)

Външни препратки